Arrangementer / Bestyrelse

Lokalhistorisk Arkiv
for
Thyholm og Jegindø

Thyholm
Egnsmuseum

Forside Aktuelt Åbningstider - Kontakt Links

Billeder i Arkivet.

Billeder som er registreret før 2007 samt ikke registrerede
billed 1
billed 2
billed 3
billed 4
billed 5 

Forklaring til registrerede billeder

Konfirmationsbilleder Søndbjerg-Odby ca. 1940-2000
 Billeder fra Søndbjerg strand i perioden efter ca. 1950
 fra efterkommere af Jenny og Peder Sørensen (kaldet Yde)

 
                                Billeder fra Hvidbjerg Realskole, navne samlet af Lars Kanstrup m.fl.

En dynge gamle negativer er dukket op i lokalarkivet for Sydthy.
En del er fra Søndbjerg og har relationer til fam. Paludan. De er fra omkr. 1920.
De ses her i en tilfældig blanding og viser Kirken, præstegården ude og inde, landsbyen,  og "Sofiesminde",
hvortil den gamle provst Paludan og datteren Helga flyttede, da han overlod embedet som sognepræst til pastor August Thelle i 1921.

Søgning efter billeder registreret efter 2007:
http://www.kulturarv.dk/mussam

Vælg  "Søg" i menu linien
Vælg  "Fotos og film"  
Vælg museum - Struer

Indsæt søgeord i "Beskrivelse"
Beskrivelse: "thyholm" og endnu et søgeord, så kommer der forhåbentlig noget!

Søgning i arkivet 

Billeder på siden ligger som meget små. De kan  rekvireres i større format, ved henvendelse til arkivet.
Yderligere oplysning ved henvendelse til
hjemmesideskriveren.