Odby Skole 1946 (1947?)


Navnene skal tages med forbehold! Oplysninger og rettelser bedes sendt til hjemmesideskriver!

øverst f.v.  1 ?, 2?,  3 Marie Nielsen, 4 Ove Kjærulf Damsgaard, 5 Finn Nielsen, 6 Gunnar Flyvholm Jeppesen,
7 måske Kaj Villy Andersen, 8 Ebbe Kjærulf Damsgaard, 9 Martin Riis Jensen, 10 Ejvind Flyvholm Jeppesen, 11 måske Niels Bisgaard.
2. r f.v.   1 Gerda Hove Pedersen, 2 Inger Lousdal, 3 ?, 4 Henning Emil Rokkjær, 5 ?, 6 ?,
7 Mogens Vigh Larsen, 8 ?, 9
Gunnar Olesen, 10 ?, 11 Kirsten Madsen, 12 Aase Hornskov Mikkelsen
3. r. f.v  1 ?,  2 Poul Herbert Andersen,  3 Tove Marie Frølund Jensen,  4 - Sand Wegeberg, 5 - Sand Wegeberg,
6
Jens Erik Odgaard Jensen, 7 Bendt Kjærulff Damsgaard, 8 Sand Wegeberg, 9 Margrethe Lousdal, 10 ?, 11 ?,
12 måske Lis Vigh Larsen,
13 Svend Ove Gade, 14 Maren Nielsen.
4. r. f.v.  1 ?, 2 Kamma Olesen, 3 Lis Sloth Højbjerg, 4 Inger Thorsen, 5 ?,  6 Lærer A. M. Madsen med Bente, 7 Lærer Ellen Ilkjær,
8 Fru Madsen, 9 ?, 10 Gudrun Flyvholm Jeppesen,  11 Flemming Christoffersen, 12 Leo Hvid Madsen, 13 måske Keld Damsgaard.
5. r. f.v.  1 Karl Aage Larsen, 2 Hilmar Christian Bach, 3 Ole Henri Bach, 4 Aage Rokkjær, 5 Alex Iversen, 6 Erik Lousdal, 7 Ib Dyhr,
8 Christen Gade,
9 Villy Hebsgaard Nielsen, 10 Kaj Larsen, 11?

___________________________________
Odby Skole 1955

1955 ca. Odby Skole
Billedet udlånt af familien Goul-Jensen. Kristian Goul-Jensen var lærer på Odby Skole 1953-55. Han var dog ikke med på billedet.
  8. række: 1. 2. 3: Jørgen Hebsgaard Nielsen, 4: Bjarne Kongensgaard, 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12: Knud Odgaard Jensen, 13. 14. 15
 7. række: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12.
  6. række: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.
  5. række: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13 Ellen Ilkjær, lærer, 14: ?? Madsen, førstelærer
  4. række: (stående) 1: Anders Gade, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13: Hans Toft, Bjørndalgård, 14
  3. række: (siddende) 1. 2: Mette Odgaard, 3. , 4. , 5. 6: Grethe Hebsgaard Nielsen,  7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14
  2. række: 1. 2. 3. 4: Søren Toft, Bjørndalgård, 5. 6: Per Gade, 7. 8: Niels Odgaard, 9: Svend Odgaard Jensen, 10: Karl Thorsen
 
1. række: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

___________________________

Herunder en række billeder, modtaget fra Kirsten Melsen, f. Madsen.  d.a. Lærer ved Odby skole, Aksel Marius Madsen.


1933 Odby skole  t.v. lærer P.K. Madsen og frue, t.h. A.M. Madsen1934  A.M. Madsen og frue t.v.,  P.K. Madsen og frue t.h.

1934  Badetur til Serup strand


1935 Frikvarter -  mellem skolen og banen


omkr. 1945??


1960    Skolebilleder fra Odby Skole.  Holdet konfirmeret  1960
Øverst f.v.  Ellen Ilkjær, Carl Christian Thorsen, Børge (Efternavn?), Søren Peter Hedegaard, Jens Jørgen Ulsted Jepsen,
Benny Lindgaard Graversen, Sven Odgaard Jensen, Jørgen Hebsgaard Nielsen, Niels Odgaard, A.M. Madsen.
Midterste:  Mette Odgaard, Joan Weisbjerg, Birthe Rasmussen, Anne Dorit Poulsen Larsen,  Grethe Hebsgaard Nielsen,
Annelis Andersen,  Anna Kirstine Lauritsen, Gudrun Elisabeth Hebsgaard.
Forreste række: Anders Gade, Helge Ingemann Iversen, Jonna Alice Christensen,  Edel Baunsbæk Espesen, Tove Lund Weisbjerg,
Gert (efternavn? fraOddesund,Brocafeen?), Niels Kristian Pedersen,
  1965


1968


1971

Frøken Hebsgaard var lærer ved Odby skole først i 1940erne.
Marie Hebsgaard døde i 1945.