"Kastberg´s Hotel"
i Hvidbjerg -brændte 1935

Velkommen til Lokalhistorisk Arkiv  for Thyholm og Jegindø.
Arkivet er beliggende i forbindelse med Biblioteket i 
"Thyholm Midtpunkt"
Arkivet er en del af Struer Museum .  


Uglev gymnastikpiger ca. 1934

Arkivets formål

er at indsamle, registrere og opbevare arkivalier, billeder,  lydoptagelser, trykt materiale og andre data,
uanset medium af ikke-statslig herkomst, med tilknytning til Thyholm og Jegindø, borgere, foreninger,
virksomheder og institutioner i fortid og nutid, og at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden,  efter Sammenslutningen af Lokalarkivers gældende regler for tilgængelighed, og gennem virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Thyholm og Jegindø´s historie.
Arkivalier i Thyholm Lokalarkiv registreres i  et system, der er offentlig tilgængeligt på Internettet.
______________________________________________


Egnshistorisk Forening:        
            D. 14. nov. ved Årsskriftets udgivelse kommer Per Lunde Lauridsen og fortæller os om
" Peder Isager på Hindsels og brødremenigheden i Vestjylland "
 
Ved generalforsamlingen d. 27. febr. 2020 kommer Esben Graugaard med foredraget
" Villemoes. Et Vestjysk iværksættermiljø 1860-1960 fra hestehandel til gødningsspredere "

 ___________________________


Sælges fra
Thyholm egnsmuseum
og Lokalarkivet

Den Levende Egnshistorie -  UDSALG
 1 DVD : 30 kr.
 Alle 4 (5) : 100 kr
________________________________________


Inforrmations
tårnet ved Oddesund
- et besøg værd!!

Fra dystert minde om 2. verdenskrig til spændende nutids kunst(ig)værk:

Regelbau 411 i Oddesundbunkerne. 

Slægtsforskernes Bibliotek har nu nået 2.000 titler, der ligger tilgængelige online til brug for alle interesserede i slægtsforskning og historie. Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DISDanmark, Slægt & Data. http://bibliotek.dis-danmark.dk/


Konfirmationsbilleder Søndbjerg-Odby ca. 1940-2000           Find det her!
Søgning i arkivet                    

 Se nyt under "Gode artikler m.m."