"Kastberg´s Hotel"
i Hvidbjerg -brændte 1935

Velkommen til Lokalhistorisk Arkiv

for Thyholm og Jegindø.
Arkivet er beliggende i forbindelse med Biblioteket i "Thyholm Midtpunkt"
Arkivet er en del af Struer Museum .  


Uglev gymnastikpiger ca. 1934

Arkivets formål

er at indsamle, registrere og opbevare arkivalier, billeder,  lydoptagelser, trykt materiale og andre data,
uanset medium af ikke-statslig herkomst, med tilknytning til Thyholm og Jegindø, borgere, foreninger,
virksomheder og institutioner i fortid og nutid, og at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden,  efter Sammenslutningen af Lokalarkivers gældende regler for tilgængelighed, og gennem virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Thyholm og Jegindø´s historie.
Arkivalier i Thyholm Lokalarkiv registreres i  et system, der er offentlig tilgængeligt på Internettet.
______________________________________________

Egnshistorisk Forenings arrangement:

Generalforsamling d. 25. februar med foredrag af Peter Gade er AFLYST.

 Årsskriftets udgivelse torsdag d. 19. nov. kl. 19.30 i Midtpunktet med foredrag om bronzealderen i Thy er   AFLYST 
Egnshistorisk Forenings udflugt til Lodbjerg Fyr er aflyst på grund af coronalukningen


Sælges fra
Thyholm egnsmuseum
og Lokalarkivet

Den Levende Egnshistorie -  UDSALG
 1 DVD : 30 kr.
 Alle 4 (5) : 100 kr
________________________________________


Inforrmations
tårnet ved Oddesund
- et besøg værd!!

Fra dystert minde om 2. verdenskrig til spændende nutids kunst(ig)værk:

Regelbau 411 i Oddesundbunkerne. 

Slægtsforskernes Bibliotek har nu nået 2.000 titler, der ligger tilgængelige online til brug for alle interesserede i slægtsforskning og historie. Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DISDanmark, Slægt & Data. http://bibliotek.dis-danmark.dk/


Konfirmationsbilleder Søndbjerg-Odby ca. 1940-2000           Find det her!
Søgning i arkivet                    

 Se nyt under "Gode artikler m.m."