Mat. nr. Dato og År   Adkomster Jestrup  
17k   Lars Chr. Larsen  Karen Brændgård
10/11 1910 Karen Brændgård Pouline Larsen f. Brændgård
  19/3 1925 Pouline Larsen f. Brændgård Anders Larsen
19/12 1930 Anders Larsen Karoline Larsen f Thomsen
6/12 1934 Karoline Larsen f Thomsen Marinus Hansen
10/5 1935 Marinus Hansen Niels Anker Olsen
5/11 1937 Niels Anker Olsen Børge Johannesen Møller
17/4 1942 Børge Johannesen Møller Sørine Anine Kathinka Madsen f .    Clemmensen
31/10 1957 Sørine Anine Kathinka  Madsen f .    Clemmensen Else Margrethe Mortensen
23/11 1961 Else Margrethe Mortensen Karen Knarkegaad 
30/11 1966 Karen Knarkegaad  Hakon Bernhard Jensen
12n 24/6 1909 Chr. Mikkelsen Chr. Jensen
  Sam. Mat. 14a adk. 2 Niels Peter  Jensen  
  Sam Mat. 7g Aan Peter Marius Jensen  
  Sam   Mat. 2g Christian Jensen  
9n 1/10 1908 J. C. Clemmensen  Peder Amby Larsen
  Sam. Mat,,N.10a Adk 2: Niels Peter  Madsen  
   sam.Matn.6a Edvard Clemmensen  
6a
 
24/6 1897 Peder Larsen Amby
 
 
  Sam. Mat. Nr.10a Adk2                    Niels  Peter Madsen  
1/7 1926   3a Edvard Klemmensen  
   3b fra Tjermine Christensen Edvard Klemmensen
  Jens Klemmensen, som  adkomst Fol 58
17i 2/7 1908 L. C. Larsen Niels Chr. Larsen
16/5 1918 Niels Chr. Larsen Anders N. Jensen
5/7 1930  Skifteudskrift Karen Jensen m.fl.
5/7 1930  A.U. Olesen og V. Jensen
Befuldm. For Karen Jensen m. fl. til
 
Klaus Johan Kristensen Overgård
13/6 1935 Joseph Josephsen befuldm. For
Klaus Overgård
Laust Kristian Nielsen


14/4 1944 L. Kr. Nielsen Karen  Margrethe  Amby f. Vigsø
28/9 1960 Skifteretsattest Legimation for Anna Slot m, fl. på 17i
28/9 1960 Arveudlægsskøde Kirstine Amby
1f   Som no.1f(135) adk, 3. Jens Jensen  
21/9 1915 Auktionsretten Brugsforeningen  for Lyngs og Omegn
1u   Som (135) adk. 3 Jens Jensen  
30/1 1908 Jens Jensen Anders Olsen
10/1 1918 Anders Olsen Andrea Mariane Nielsen f. Bertilsen
1/5 1919 Anders Olsen E.P. Fredberg
30/10 1919 E.P. Fredberg O.P. Ørts
26/6 1920 O.P. Ørts Bireh Larsen
2/6 1927 Fogedudlægsskøde Anton Laursen
21/12 1943 Skifteudskrift efter Mariane Laursen f. Iversen på Mat. nr. 1u  Anton Laursen  
21/12 1943 Mariane Laursen f. Iversen  Alfred Richard Damsgård 
26/8 1944 Alfred Richard Damsgård Niels Andreas Nielsen
 
12m 9/5 1908 A.S. Vestergård A.S. Vestergård
  Som Mat.nr. 15b (Fol 101)Adk. 3:
Niels Peter Marinus Jensen
 
13d 1 Som 12m (294) Adk. I Jens Chr. Jensen  
2 -15b  (101) -  3: Niels Peter Marinus Jensen Ovf, til Fol 101
15i 1 Som 12m Adk. i Jens Chr. Jensen  
2 --- 15 (fol 101) Adk. 3: Niels Peter Marinus Jensen Ovf. Til Fol 101
15k 1 Som 12m Adk. i  J. Chr. Jensen  
2 15k (Fol 101) Adk. 3:  Niels Peter Marinus Jensen Ovf. Til Fol 101
17k 10/11 1910 Lars Chr. Larsen Karen Brændgaard
19/31925 Karen Brændgaard Pouline Larsen Brændgaard
19/121930 Pouline Larsen Brændgaard Anders Larsen
6/12 1934 Anders Latsens eneste arving hans hustru Karoline Larsen f. Thomsen
6/12 1934 Karoline Larsen f. Thomsen Marius Hansen
10/5 1935 Marius Alfred Hansen Niels Anker Olsen
5/11 1937 Niels Anker Olsen Børge Johannes Møller
17/4 1942 Børge Johannes Møller Sørine Anine Kathinka Madsen f. Clemmensen
31/10 1957 Sørine A. K. Madsen f. Clemmensen Margrethe Mortensen
23/11 1961 Margrethe Mortensen Karen Knakkegaard
30/11 1966 Betinget skøde til Hakon Bernhard Jensen
12n 24/6 1909 Chr. Mikkelsen Chr. Jensen Kræmmer
12r 1/10 1908 J.C. Clemmensen Peder Amby Larsen
7t 17/10 19o7 N Madsen Chr. Overgaard Christensen
8/3 1908 Chr. Overgaard Christensen Thomas Hebsgaard
17/6 1917 Thomas Hebsgaard Jens Rokkjær
23/3 1919 Jens Rokkjær Poul Nielsen og Niels Nielsen
28/8 1919 Poul Nielsen og Niels Nielsen Martin Andersen
7/10 1920 Martin Andersen N Nielsen
20/1 1921 N Nielsen Jakob Kristian Nielsen
7u 10/10 1907 N Madsen Jens Jensen
9/7 1908 Jens Jensen Anton Nørgaard
2/3 1911 Anton Nørgaard Jens Jensen Sahl Nørgaard
15/5 1942 Jens Jensen Sahl Nørgaard Poul Knorborg
18/10 1950 Skifteudskrift for Inger Marie Knorborg
18/10 1950 Inger Marie Knorborg Kjærgaard
8/11 1956 Skifteudskrift for Anna Pedersen
8/11 1956 Skøde til Kathrine Marie Poulsen
28/2 1962
 
 Kathrine Marie Poulsen Jens Winter Hansen
22/5 1964 Jens Winter Hansen Martinus Villadsen
14i 22/8 1907 P. Chr. J. Kræmmer Christian Mikkelsen
7s !!!! Niels Madsen  
28/10 1907 Niels Madsen P. Gravesen
25/5 1916 P. Gravesen J. P. Knarbjerg
13/6 1918 J. P. Knarbjerg P. Chr. Thomsen
18/3 1923 P. Chr. Thomsen arvinger Mette Kathrine Amby f. Jensen
6/11 1934 Adk.f. M.K. Amby for Knudsens arvinger Ane Katrine Klemmensen f. Amby og Kristian Amby
14/6 1934 Ane K. Klemmensen og Kristian Amby Joh, C. Dyrr
30/5 1941 Joh. C Dyrr Vilhelm Stensgaard Jensen
30/8 1946 Skifte f. Inger Kathrine Jensen Robert P. Stauersbøl Laustsen
17/1 1947 R. P. Stauersbøl Laustsen Sigurd Nielsen
14/11 1947 Sigurd Nielsen Henning Poulsen
12l   Laust Jensen  2a
 
18/10 1930
18/4 1942
Som Mat. nr. 25a Karl Otto Jensen
Gældssanering fra
 
26 14/10 1944 Endelig kendelse af jordfordeling
Som adkomst for samme på
14g, 15e, 25a Jestrup. Genp. i a- 25
 15h
  Som Mat, nr. 15e adk. 2
Laust Jensen
 
2   Som Mat, nr. 25a adk. 5
Karl Otto Jensen. Aflyst 1931
 
7n   Som Mat. nr. i 7a adk.
Lars J. Kræmmer
 
18/7 1907 Lars J. Kræmmer Lauritz Poulsen
24/10 1909 Lauritz Poulsen Ane Margrethe Normark f.    Nielsen
11/4 1912 Ane Margrethe Normark Jens Christian Andersen
28/1 1915 Jens Christian Andersen Jens Chr. Dahl
6/61918 Fogedudlægsskøde til Henrik Vestergaard
25/11 1937 Fra Vilhelm Jensen med samtykke fra
Københavns Byret Skifteafdeling som behandlede død efter Henrik Vesrerg
Jens Andersen
4/2 1944 Jens Andersen Poul Peter Christian Petersen
Kl. Skærbæk
7q 13/61907 L. J. Kræmmer Peter Tølbøl Sørensen
27/3 1937 Peter Tølbøl Sørensen Enke, Sørine Anine Katinka Madsen f. Christensen
17/4 1942 Sørine A. K. Madsen Christen Vestergaard
23/2 1959 Skifte, for Ane Vestergaard  
24/4 1962 Ane Vestergaard Georg Falsig Laurberg, Jegindø
9/4 1966 Georg Falsig Laurberg Erling Christensen
5k 13/6 1907 A.C. Kristensen Peder Tolbøl Sørensen
  Som Mat. nr. 7q Adk. Ane Kristensen Sørensen f. Præstegaard  
  Sørine Anine Katinka Madsen f. Christensen  
7o 1907 1. Som 3f Adk. 2. J. Jensen  
  2. Jens Mogensen  
  3. N. P. Mikkelsen  
  4. E. Pontoppidan  
  5. Peder Petersen  
7p 1907 1. Som nr. 3g Adk. J. Jensen  
  2. P. Vester  
  3. Karen Knudsgaard Petersen  
7r   1. Som nr. 3f Adk. 2. J. Jensen  
11/4 1907 2. J. Jensen Chr. Christensen
  3. Som Mat. nr. 5h Adk 3: Edvard Klemmensen
3h   1.Som Mat, nr. 3f Adk. Lars Jensen Kræmmer  
  2. Mat,. nr. 7n Adk. Lauritz Poulsen  
  3. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
   Ane Margrethe Normark f Nielsen  
                                                                     4. Som Mat nr. 7n Jens Christen Andersen  
    5. Som Mat, nr.7n Jens Chr. Andersen  
  6. Som Mat. nr.7n Henrik Vestergaard Dødsbrevskifte 25/11 1937
  7. Som Mat. nr. 7n Jens Andersen  
3g   Som Mat. nr. 3f Adk. 2 Jens Jensen
21/11 1907 Jens Jensen Peder Vester
14/3 1918 Fogedretsskøde til Karen Knudsgaard Petersen
24/1 1935 Skifteudskrift lyst som Adk. for Karen Knudsgaard Petersens, Eneste Arving                                           Karen Christensen f.
Nørgård
24/7 1937 Karen Christensen f. Nørgård Mette Pedersen
26/8 1954 Skifteretsattest for Peder Dam Christensen og Maren Pedersen  Karl Christian Kjær
7m 11/4 1907 L.J. Kræmmer, til Kristelig forening for Indre Mission
7k 11/4 1907 L.J. Kræmmer, Hus på lejet grund Lars Peter Larsen
16d 14/2 1907 P. Madsen Jens Nis Graugaard
21/12 1916 Jens Nis Graugaard Peter Marius Andersen
  Som M. Nr. 2g Adk. 4 Christian Marius Jensen
4c   Lejet jord stykke 8/3 1890 til 1/5 1939 Årlig leje 5 kr. fremleje. tillat
  Skøde fra Poul Christian Andersen Laust Stauersbøl Christensen
Laust Kjærgaard Mortensen
Niels A Jensen, Tøger Kjærgaard
Peder Sø Lassing, Niels Madsen,
På Hus og transport på lejers ret
27, l. 28 April 1904
9d 18/10 1937 Beboelse på lejet grund, ejer
Edvard Klemmensen
Lejer: Niels Kristian Marius                    Pedersen  som lejer mig en del af
M. Nr. 9d 
8a   Beboelsesbygning opført på lejet grund  
13/10 1937 Lejekon. ml. Anders Poulsen, som ejer Edvard Klemmensen, som lejer
  Fremlejekontrakt forevist fra
Edvard Klemmensen til 
Laurids Pedersen (Palzisgaard)
7k   Beboelseshus opført på lejet grund  
24/11 1949 Lejekontrakt mellem Johannes Larsen og Chauffør Svend Peter Pedersen, forevist
1/11 1949 Betinget skøde fra Sigurd Nielsen til Svend Pedersen, på Beboelseshus
På et areal ad nr. 7k Jestrup
10/5 1952 Svend Pedersen Laurits Frostholm Lauritsen
Se nu mat. nr. 7z tillæg fol 65. 27/1 1959
11e 8/5 1913 Dorthea Nielsen Karen Marie Nielsen
5/11 1925 Karen Marie Nielsen Hvidbjerg-Lyngs Kommune
18/6 1948 Hvidbjerg-Lyngs Kommune Laura Andrea Grønbæk
14/3 1968 Skifteretsattest som adkomst for Fin Møller og Villy Møller
19/4 1969 Skøde til Otto Mohr Thomasen Skøde lyst 19/4 1969
7v   Lars Jensen Kræmmer Jens Kr. Clemmensen
1/8 1944 Skifteretsattest lyst 1/8 1944som adkomst for Edvard Clemmensen
1/5 1944 Edvard Clemmensen Laust Chr. Nielsen
29/11 1948 Laust Chr. Nielsen Jens Kræmmer
1/5 1963 Jens Kræmmer Peder Gade
2s 30/11 1916 Anders Chr. Jensen Niels Christensen
  Som Mat. nr. 20 Adk. 4 Kristian Skriver Hedegaard
                                 5 Peder Dam Pedersen.
Som Mat.nr.20 (Hv.  Reg. Fol 115)
2t 1907 Adk.  Niels Christensen  
   Som Mat. nr. 20 Adk.4 Kristian Skriver Hedegaard  
  Som Mat. nr. 20 Adk.5 Peder dam Pedersen  
2v   Adk.. Niels Christensen  
  Som Mat. nr. 20. Adk. 4 Kristen Skriver Hedegaard  
  Som Mat. nr. 20. Adk. 5 Peder Dam Christensen  
2v 18/10 1917 Jens Pedersen Anders Chr. Jensen
16b 16/5 1918 Peder Madsen Chr. Thomasen
11/9 1927 Chr. Thomasen Peder Dam Pedersen
  Som Mat. nr. 20 Jestrup Adk. 6 Karl Holm
9l   Lars Møller Larsen Søndergaard  
15/6 1964 Skifteretsattest Som Adk, for
Anna Kathrine Thomsen, F. Pedersen
Skøde til Kristian Sloth
16c   P. Madsen  
23/9 1926 P. Madsen Martin Severin Thomsen
14k 16/12 1920 P. Ivar Pedersen Mads Jensen
19/3 1929 Skifteudskrift som Adkomst for Kirstine Jensen
19/3 1929 Kirstine Jensen Jens Anton Pedersen
16f 16/12 1920 Peder Madsen Anton Sørensen
    Som Mat. Nr. 5e Adk.6: N.C.N. Lyngs m. f.  
    Som Mat. nr. 5e Adk. 7. til K. M. Villadsen
    K.M. Villadsen 8: Preben Villadsen  
15c 12/10 1922 N. Tandrup Niels K.  Pedersen
  5/5 1928 N.K: Pedersen Henrik Stensgaard
  21/2 1933 Henrik Stensgaard Kristian Spanggaard  Barslev
  10/2 1950 Kristian Spanggaard Barslev Niels Chr. Pedersen. På Mat. nr.
15e Jestrup 20b Kallerup og 20e Barslev  Overført til 20b Kallerup
12a 20/9 1922 Nic.Mikkelsen A. Andersen
1/11 1923 A. Andersen Anders Amby
18/12 1929 Anders Amby Peder Pedersen Bach
22/3 1950 Peder Pedersen Bach Kristian Spanggaard Barslev
På M no. 12a,26
7l 2/7 1925 Fogedudlægsskøde til Svend Knudsen
22/10 1925 Svend Knudsen Mads Mortensen
6/5 1926 Mads Mortensen Jens Peder Poulsen
31/81929 Fogedudlægsskøde til Peder Chr. Jensen Kræmmer
20/1 1943 Skifteudskrift P.C.J. Kræmmer Privatskifte Arvinger. J.P. Kræmmer, m. f. på MN. 7l
7l 20/11943 J. P. Kræmmer Olga Emilie Kræmmer Pedersen
På Mat. nr. 7l som hendes Særeje i Ægteskab med, N.Kr. Pedersen
9k 26/6 1921 Hr Mikkelsen Victor Johannes Jensen
13/11927 Victor Johannes Jensen Johannes Munk
30/3 1934 Fogedudlægsskøde til P. Jensen
27/10 1937 P. Jensen Victor Johannes Jensen
23/4 1943 Victor Johannes Jensen Jens P. Andersen
5/1 1949 Jens P. Andersen   Carl Ville Jensen                                                                                 
1/7 1950   Carl Ville Jensen                                                                                   Andreas Johannes Nørgaard
2/5 1951 Andreas Johannes Nørgaard Herluf Hoelgaard
16e 6/3 1928 P. Madsen Ars Peter Larsen /overf. til Hovedbog fæl 49  
2b 18/6 1930 L.Kr. Larsen Peder Dam Pedersen  
  Som mat. nr. 20 JestrupAdk.6: Karl Holm Overf. hovedreg. Fol 115  
4t 1933 Som Mat, nr. 2m adk. 4 Jens Peter Nielsen Overf. hovedreg. Fol 19  
5d 13/5 1933 Fogedudlægsskøde til Valdemar Kristian Nørgaard  
20/12 1946 Edv. Klemmensen til samme på 10c    
32a 17/4 143 Generaldiriktør For Statsbanerne til Bech Poulsen på Mat. nr. 32  
29/7 1943 Bech Poulsen Alfred Henry Pedersen  
  Som Adkomst 2e Jestrup Adk. 5: Jens Krabbe    
                     ” Adk.6: P.N. Dalgaard    
                             7: Børge Larsen    
                             8: Alfr. Henry Pedersen    
5l 24/2 1945 E. Klemmensen Alfred Th. Morsing  
4/2 1946 Alfred Th. Morsing Peder Pedersen  
12/1 1954 Skifteretsattest som Adk. for Knud Harald Rasmussen m. f. på mno.5l
29/9 1968 lyst off. skiftebehandling
 
21/6 1968 Skøde lyst til Simon Christensen    
4h 5/4 1946 Chr. S. N. Toft Holger Emil Hansen  
13/4 1960 Skøde lyst til Thisted Amtsråd på
Amtskommunens vegne på 4h
   
17o 31/10 1947 L. P. Larsen Anker Emanuel Christensen  
30/5 1964 Skøde til Edvard Klemmensen    
17q 18/8 1948 L. P. Larsen Jens Grusgaard Kristensen  
10/9 1963 Skøde til, Jysk Telefon Aktieselskab, Århus    
17p,r 10/9 1949 L. P. Larsen Johannes Nikolaj Nielsen  
17ø 29/9 1952 Peder Verner Jensen    
5/7 1964 Skøde lyst til Verner Jensen på 17ø    
4k 25/7 1953 A. Krabbe Minna Dagny Christensen  
9k 16/11 1953 Fogedudlægsskøde til Charles Skaarup  
9s 15/2 1955 Skøde til Hvidbjerg- Lyngs Kommune    
7y 29/8 1955 Skøde til Carl Nielsen Lyngs    
9/10 1968 Skifteretsattest som adkomst for Marie Lyngs  
17/7 1969 Skøde til Tage Søe Andersen    
12o 5/9 1957 Skøde til Laurids Kristian Larsen    
12a,26 23/3 1950 Skøde til Kristian Spanggaard Barslev    
17s 27/11 1957 Skøde til Karl A. V. Andreassen    
28/7 1962 Skifteretsattest lyst som adkomst for Inca Emilie Andreassen  
19/3 1965 Skøde til Petra Sloth på mnr. 17s    
7z 27/1 1959 Laurits Frostholm Lauritsen    
8/5 1961 Laurits Frostholm Lauritsen Sørine Madsen  
20/31965 Sørine Madsen Wilfred Georgius Engfred  
4/10 1965 Wilfred Georgius Engfred Svend Åge Nielsen  
9t 10/9 1959 Henning Poulsen    


9t 25/4 1968 Interessentselskab lyst som adkomst for 3/8
Henning E Poulsen og søn v Henning Poulsen
Og Bendy Poulsen på mat nr. 7s,9t
 
1x 5/11 1960 Skøde til Kristian Holm  
9u 10/11 1960 Skøde til Holger Hansen  
6/1 1962 Skøde til Hvidbjerg-Lyngs Kommune  
4i 25/10 1954 Skøde til Peder Olesen  
17g 13/5 1943 Skøde lyst 30/3 og 13/3 1943 til Jens Graugaard på m. nr. 17g
4f 17/10 1964 Skøde til Henry Karlsen  
17t 23/12 1964 KFUM og KFUK Spejderne i Lyngs Hver med en halvdel
9h 30/1 1965 Werner Wørts  
7/7 1966 Fogedudlægsskade til Frederik Schnuchel  
13a 1/5 1965 Knud Nielsen  
17u 3/12 1965 Kr. Lyngs  
9v 12/7 1966 Eleonora Andersen og Mette Vork  til Ligelig sameje
3f,7o 18/11 1966 Skifteretsattest som legitimation for Gerda Hove m. fl. på m. nr. 3f, 7o  
18/11 1966 Arveudlægsskøde til Jens Mose Pedersen  
10b 5/1 1967 Skøde til Niels Bach Jensen  
5e 13/6 1964 Preben Villadsen  
2g 22/4 1967 Preben Børge Villadsen  
17k 18/1 1968 Hakon Bernhard Jensen  
16/1 1969 Oluf P. Kristensen  
17å 15/2 1968 Marinus Vangsgaard  
38a 14/11 1968 Endelig kendelse omjordfordeling for Jens Jensen
14/11 1968 Skifteretsattest som adk. for Edith Johanne Jensen
  Skøde til Margrethe Lyngs Mikkelsen Som særeje på m. nr. 38a,38b
18a 25/9 1968 Egon Kjems Hove  
14b 5/3 1968 Ivan Kjær Bjerregaard  
9b 27/1 1956 Jens Kristensen Skriver  
1d 14/11 1968 Jens Peter Andersen  
38b 24/4 1969 KFUM og KFUK Spejderne i Lyngs