Adkomst til Skøder i Lyngs
 
Fol--- Mat. Nr.
                    2a     Maren Nielsdatter, Lars Madsens enke den 12 feb. 1818 til
                             Ane Andersdatter den 24 sep. 1832
                             Søren Larsen  Agergård   den 3 juli 1849 til
                             Christen Sørensen       den 29 dec. 1857 til
                             Søren Graugård  Odgård  den12 juni 1879 til
                             Niels Jensen                          
                    3a    Peder Niel sen        den 20 juni   1815 til
                             Niels Christensen
              ?    4a     Chr. Jochumsen   den  1805
                              Niels Chlemmensen den 9 okt. 1808 til
                              Anders Jensen        den 20 sep. 1832 til
                              Christen Christensen   Odgård29           
                              Solgt til Søren Jensen Graugåd    58 
 
29            4a.m.f.Jestrup: Lars Christensen Bach  20 nov. 1806   
                              Peder Nielsen  14 mai.  1835  
                              Niels Nielsen  9 mai. 1868
                              Niels Bach Nielsens  Enke
                              Maren Back  Pedersen  27 mai.
                              Christen Larsen                 
 19          4a/3a   Ane Pedersdatter, Peaer Christensens enke den 27 juni 17 88 til   Lyngs by
                             Maren Christensdatter, Lars Christensens enke den 23 maj 1825 til
                             Dorte Larsdatter skifte Enke efter Lars Larsen den 31 maj 1845 til
                             Dorthe Larsdatter  den 16 april 1851 til
                             Maren Larsdatter  den 16 dec. 1851 til
                             Christen Christensen den 16 okt. 1881 til
                              Jens Chr. Møller Larsen.                                             
                     5a    Skøde fra, Chr. Graugård Ane Johannesdatter den 8dec.1844 til
                              Mads Chr. Poulsen   den 24 juni 1850 til   
                              Christen Pedersen    den 26 juni 1852 til
                             Peder Christensen    den 22 juni 1854 til
                             Anders Knudsen  Bundgård den 14 dec. 1859
                    5       Anders Pedersen  Stoktoft     den  juni  1833 til
                             Claus Nielsen Ydby     den  juli 1853 til
                             Peder Chlemensen     den 30 aug. 1880 til
                             Niels Pedersen               
                    6a    Mads Christen Poulsen den 24 aug. 1817 til
                             Peder Chr. Larsen         den ?
                             Lars Christen Larsen  den 10 marts 1876 til
                   6b     Niels Chr. Pedersen  29 aug. 1837 til
                             Niels Villadsen  den 16 feb. 1866  
                             Eskild Højland  den 29 dec. 1890  
  32              6d    Jestrup: Lars Pedersen  den 8 nov. 1791
                             25 nov. 1831 Niels Enevoldsen indgår ægteskab
                             Til Willads Pedersens Enke Maren Nielsdatter
                             Niels Enevoldsen   den 20 juni 1847
                             Niels Nielsen Helligsøgaard den 11 juni 1857
                             Jens Nielsen (Kræmmer) den 12 april 1885
                             Peder Christian Jensen  (Kræmmer)                                                                 
                    6      Lars Larsen            den 21 juni    1792 til
                              Søren Larsen         den 26 juni   1832 til
                             Jens Christensen    den 2  juni    1872 til
                             Inger Kathrine Sørensen  den 18 juni 1896 til
                    7a    Maren Nielsdatter    den ?          til
                             Niels Boddum         den 17 maj 1846            
                    7 b    Niels Sørensen         den 15 juni 1802 til
                              Anders Christensen Sønderskou  den 24 juni 1817til
                              Hove Christensen     den 16 juni 1833 til    
                               Marta Marie E8ilerdatter   den 14 sep. 1876                    
 
                    8a     Morten Andersen den 20 juni 1801 til
                             Jens Andersen       den 21 dec. 1837 til
                             Laust  Skyum         den 10 okt.   1861
                    9a    Hans Jukumsen     den 25 juni 1809 til
                             Peder Nielsen       den 20 juni 1813 til
                             Joseph Mikkelsen Toft den 24feb. 1831 til
                             Christen Pedersen Gruud den 3 april 1867 til   
                             Peder Nielsen          den 29  nov. 1878         
                   10a   Karen Andersdatter  den 12 okt. 1805 til
                             Niels Nielsen             den 8 juli 1840 til
                             Skøde fra Niels Chr. Krog  til
                             Eiler Madsen     den 20 juni 1873
                  10b   Breinholdt         den 10 juni 1796 til
                            Peder Nielsen   den 8 dec. 1820   til
                            Knud sørensen  den 13 juni 1828 til
                            Niels Christensen Dam  den 24 juni 1835 til
                            Niels Nielsen             den 14 juni 1840  
                             Solgt og overført til fol 109
109           10b    Jens Poulsens enke
                            Dorthe Marie Nielsdatter  den 11 juni 1872 til
                            Jens Jensen         den 14 dec. 1850         
                            Sefting  Christensen  den 2 aug. 1874   
 
                
                   11a    Anders Christensen  den 21 feb.1800 til
                              Lars Jensen
                              Lars Knudsen           den 12 dec. 1839 til
                              Maren Nielsdatter  til 
                              Lars Fomsgård Larsen  den 24 aug. 1976 til
                              Christen Fomsgård Larsen den 27 feb. 1883  
 12            12b      Lindballe      den 10 okt. 1807
                               Søren Søndergård  den 20 juni 1812 til
                               Peder Nielsen      den 20 juni 1813 til
                                Christen Sørensen   den 30 april til
                                 Peder Nielsen Skrædder og Christen Harboes
                                  Enke Johanne Chlemmensdatter
                                            
                   13a     Niels Christensen   den 24 juni 1819 til
                               Christen Jensen     den 23 juni 1854 til
                               Niels Nørgård Knudsen  28 juni 1890
                    ??      Mads Klausen           den 20 juni  1808 til
                              Lars Chr. Poulsen     den ?
                              Poul Hansen              den 3 maj 1846   til
                              Niels P. Plougmann  den 4 juli  1847  
                              Enke Marie Borisdatter  til
                              Morten Madsen        den 27 okt. 1861 til
                    15a   Jacob Christensen Vangsgård den 24 juni 1789
                              Christen Ottesen        den 20 sep.  1821
                              Skøde fra Otte Jensen den 9 okt. 1863 til
                              Christen                          den 15 dec. 1863 til
                               Erik Andersen    den 26 april 1894 til
                               Mads Andersen
                    16a   Søren Graugård den 29 juli 1878 til
                               Christen Møller den 22 maj 1880 til
                               Christen Jensen ( Krogsgård ) den 4 juli 1891 til
                                Lars Josefsen.              
14                17a   Sidsel Larsdatter den 20 okt. 1810 til                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
                               Chr. Stoktofts  enke   den 5okt. 1854 til
                               Mads Christensen   den 12 nov. 1854 til
                                Nils Christensen                            
13               18a    Peder Nielsen    den 18 okt. 1795  til   
                              Søren Olsen Dam  den 28 april 1842 til  
                              Peder Sørensen  Dam den 15 marts  1867 til
                              Søren Pedersen Dam  den  12 marts 1892
 
 
33               18a    Jestrup: Jens Christensen Odby den 21 juni 1815
                               Peder Christensen  Enke
                               Kirstine Jensdatter  den 15 jan. 1858
                               Vielses arttest for Jens Laustsen og
                               Enkekone, Kirsten Jensdatter den 20 dec. 1857
                                Jens Laustsen   den 17 jan. 1878
                                Mikkel Christian Pedersen den 18 nov. 1884
                                Mads Pedersen Yde
33a               10b  Jestrup: Peder N. Sloth  den 20 sep 1840
                               Ole C. Dam    den 3 nov. 1872
                               Christian Olesen Dam  20 juni 1884
                               Peder Serup Olesen  den 23 juni 1886
                               Christen Poulsen Larsen den 7 april 1888
                               Christen Christensen                                        
        
22               19a    Erik Justsen ”Lyngs” den 16 juni 1794 til
                              Knud Nielsen   den maj    1830
                              Knud Nielsen   den 9 aug. 1875 til
                              Anders Nielsen Jensen                             
17               19a   Karen Mortensdatter, Lars Bakkers enke den 24 dec. 1812 til
                             Peder Pedersen den 3 maj 1836 til
                            Ole Sørensen Dam  den 4 dec. 1880 til
                            Lars Chr. Olesen den 15 nov. 1894 til
                            Niels Lyngs Nielsen
28             19a   Jestrup: Skøde fra Skifteretten  den 30 dec. 1845
                           Peder Christen Jensen 13 jan. 1895 til
                           Johan Peter Pedersen
    20               20a    Epherin Nielsen den -  juni 1805 til
                              Poul Jensen Vang  den 28 feb. 1824 til
                              Niels Villadsen den  31 maj 1856 til
                              Niels Christen Pedersen (Pallisgård ) den 16 feb. 1866 til    
                             Niels Nielsen Jensen Jensen       den 4 sep. 1869 
                             Mageskifte med Anders 20               20a    Epherin Nielsen den -  juni 1805 til
                              Poul Jensen Vang  den 28 feb. 1824 til
                              Niels Villadsen den  31 maj 1856 til
                              Niels Christen Pedersen (Pallisgård ) den 16 feb. 1866 til    
                             Niels Nielsen Jensen Jensen       den 4 sep. 1869 
                             Mageskifte med Anders
                            Poul Christian Sørensen den 25 juni 1890 til
                             Christen Fomsgård Larsen  
24              21a   Thomas Christensen  den 18 juni 1804 til
                             Peder Nielsen  den 21 juni 1814 til
                             Knud Kjærgård  den 10 jan. 1841 til
                             Poul Chr. Pedersen  den 24 juni 1870 til
                             Niels Madsen  den 18 juli 1870 til
                             Laust Johannesen  
 
 
     
18             24a   Karen Mikkelsdatter  Henrick Rasmussens enke den 18 juni 1804 til
                            Lars Christensen  den 24 dec. 1811 til
 
                            Christen Christensen og hustru Johanne Clemmensdatter den 6 juni 1812
                            Skøde fra Johanne Chlemmensdatter  den 20 juni 1821 til
                            Lars Christensen  den 24 april 1854 til
                            Knud Christen Poulsen  den 22 okt. 1863 til
                            Poul Christen Pedersen den 24 juni 1870 til
                            Niels Madsen  den 24 dec. 1885 til
                            Skifte som Adkomst for Christian Jensen
                             Christian Jensen den 28 maj 1887 til
                   
26             23a     Jestrup by
                             Anders  Christensen Bach den 13 april til
                             Sindahl   den 22 juni  1809 til
                             Peder Christensen Kobbersmed den 13 sep. 1835
                            Niels Jensen  Kobbersmed den 15 maj 1866
                            Jens Nielsen Kremer den 30maj 1866 til
                            Ane Cathrine Poulsgård
                            Aftægts Skøde fra Jens Christen Jensen på mat 23 den 17 dec. 1884 til
                            Lars Christen Olsen de 9 juni 1878 til
                            Karen Josephsen
30          25 m.f. Jestrup: Niels Nielsen den19 sep. 1844
                            Niels Christian Jensen  den? 1875   læst den 6 juli 1875
                            Jens Lauritsens Enke
                            Margrethe Christensen Slot den 13 mai. 1897
                            Knud Kristian Jensen
                                     
                  26a   Niels Pedersen Lyngs  27 juni 25  1809 til           
                            Peder Nielsen den 20 juni 1815 til
                            Michel Jacobsen den  6 dec. 1843
                            Christen Nielsen Kaikjær  den 24 juni 1846 til
                            Peder Madsen Nørskou  den 16 dec. 1849 til
                            Christen P. Gruud  den 29 juni 1851 til
                            Laurids Andersen  den 2 juli 1886  til
                            Claus Celius Nielsen                                                                                                                
27              26a   Niels Christensen Vester  14 dec. 1836 til
                            Niels Pederen  24 nov. 1874 til
                            Niels Christensen 
 
31            10a     Jestrup: Ole Christensen Dam  2 juni 1796    
                             Peder Nielsen 20 nov. 1811
                             Christen Olesen  20 dec. 1834
                             Peder Nielsen  Slot  9 juli 1841
                             Niels Pedersen 10 dec. 1879
                             Eiler Back Mikkelsen  25 nov. 1892
                             Christen Pedersen Kjær 24 juni 1897
                             Peder Amby Larsen 
 
33              10b    Peder Slot                            20 sep. 1840
                             Ole Christensen Dam         3 nov.   1872
                             Christen Olsen Dam            26 juni  1884
                             Peder Serup Olesen             23 juni  1886
                             Christen Poulsen Larsen
                             Jerns Chr. Sørensen  Larsen 7 april  1888
                             Christen Christensen
34              13a    Niels Andersen                        12 nov. 1815
                             Peder Nielsen                           20 juli   1817
                              Christen Olsen Dam                6 maj    1832
                              Niels Nielsen                             24 nov. 1833
                              Niels Nielsen Lyngs                   17 maj  1835
                             Peder Pedersen                          15 nov. 1878  
                             Peder Pedersen                                                                                 
 
35           11a      Niels Christensen Munk   17 juli 1790
                            Dorthea Nielsdatter           20 juni 1814
                             Niels Pedersen Lyngs       17 aug. 1821
                             Peder Pedersen                 18dec. 1840
                             Niels Jensen Kobbersmed 21 maj 1856
                             Som adkomst for Jens Larsens
                              Hustru Maren Nielsdatter 20 dec. 1858
                              Maren Nielsdatter              16 juni 1863
                              Ole Søndergård Olesen      2 juni 1868
                               Niels Jensen
35a              17b    Skøde fra Henrik Jensen  Vestergaard til
                                Niels Christian Pedersen    15 juni 1883