Mat. nr.        Som Adkomst Torp  
7b 19/12- 1907  Anton Riis til Søren Pedersen Dam
8f 16/6 1910 Niels Riis Anton Riis
12e   Christen Jensen  
26/2 1918 Christen Jensen Kr. Korsgaard
  Som Mat. nr. 12b Adk.2 Theodor Korsgaard
12f   Christen Jensen  
  25/4 1918 Christen Jensen Niels Nørgaard Knudsen
8g 19/12 1918 Niels Riis Kristen Kristensen (Smed)
9h   Som Mat. nr. 8g (fol 17) adk. 1 Kristen Kristensen (Smed)
8h 19/12 1918 Niels Riis Lars Møller Larsen Søndergaard
14b 11/6 1934 Niels Lyngs Nielsen Karl Nielsen Lyngs /se 6d