Bjørndal
 Kalkværk


 

Interviewer:
Anton Gadegård, tidl. Østergård, Søndbjerg StrandvejFortæller på DVD:
Ejnar Grud,
tidl. Serup, nu Uglev10. Bjørndal Kalkværk - Den sidste kalkværksbestyrer

Den 96-årige Ejnar Grud blev den sidste bestyrer af Bjørndal Kalkværk, som ligger omtrent midt på Thyholm. I denne film fortæller han i en samtale med Anton Gadegaard om produktionen af kalk, mens man endnu brændte. Han fortæller, hvordan man brændte bleger, om arbejdstider og meget mere.

Bjørndal Kalkværk var en betydelig egnsindustri i omkring 200 år. Kridt er tæt på overfladen flere steder på Thyholm og menes også at have givet navn til Hvidbjerg. Ifølge Aagaards beskrivelse fra 1802 begyndte anvendelsen i 1730'erne først til kalkning og snart efter til jordforbedring og - efter brænding af kalkstenen ("bleger") - til murkalk anvendt i mørtel.

Der har været andre ovne i området ved kridtgravene end de endnu eksisterende, og der blev brændt og udført store mængder. Den brændte kalk fra Bjørndal var værdsat over hele Jylland, og fra 1882 skete forsendelsen med jernbanevogne fra Uglev station. Brændingen ophørte, som Ejnar Grud fortæller det, under 2. Verdenskrig, da det blev umuligt at skaffe brændsel. Brydning af jordbrugskalk fortsatte indtil 1957.

 

Bjørndal Kalkværk er også beskrevet i en artikel fra 1977 i Årsskrift for Egnshistorisk Forening for Thyholm og Jegindø


Bjørndal Kalkværk -
egnsindustri gennem 200 år

af gdr. Johs. Krabbe, Uglev
pdf


 


 

Kortudsnit fra Johannes Krabbes artikel

Kortet er fra før 1920. Krydserne angiver placering af fire tidligere ovne

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Flint i Bjørndal kridtgrav

 

 

Flinten blev tidligere undertiden brugt i diger, omkring haver og til "syld" under husmure. Fx kan man se en flintmur mellem Søndbjerg præstegårdshave og Søndbjerg Strandvej. Den skrider jævnligt ud og må sættes igen. Flinten var og blev et spildprodukt!

 

 

Ejnar Grud

2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Anders Gade Tilbage til DLE2 hovedmenu