Oddesundbroen

Film nr. 12 i serien "Den levende Egnshistorie"
udgivet af Thyholm Egnsmuseum

indeholdt i DVD

"13 fortællinger fra Thyholm"
Oktober 2006 

Fortæller: Edith Pedersen

Den 15. maj 1938 var en festdag, og aldrig - hverken før eller siden - har der været så mange samlet til en fest på Thyholm. Mellem 40 og 50 tusind menes at have deltaget i indvielsen af Oddesundbroen. Blandt dem var Edith Pedersen, som dengang var 14 år gammel, og som lige var kommet til Thyholm, hvor hendes far var blevet stationsmester i Uglev.

Interviewer: Herman Rømer
 

Edith Pedersen fortæller om broindvielsen i en samtale med Herman Rømer i denne film, som også giver et historisk blik lidt længere tilbage. Oddesund er Thyholms forbindelsesled sydover, og efter Aggertangens gennembrud i 1825 blev det også overfartssted for resten af Thy. Færgefarten med småbåde og pramme blev afløst af jernbanefærger fra 1882, og i 1930 blev en ældre tanke om en fast forbindelse genfremsat, nu som et forslag om en kombineret vej- og jernbanebro. Resultatet blev, som vi alle kender det, en pæn lavbro på knap 500 meter og med klap. Edith Pedersen fortæller også om byggeriet, som var stort og kompliceret, for der er både betydelig dybde og stærk strøm i Oddesund.


Før broen var der færgefart, og broen afløste de jernbanefærger, som havde krydset siden Thybanens åbning i 1882

Godsvogne kunne overføres, men passager måtte gå  ombord

 

Foto ca. 1936

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1937

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 Færgen Ingeborg sejler, mens byggeriet af den nye bro står på

 

 

 

 

 

 


 

15. maj 1938

 

Den store festdag - her på stranden i Oddesund syd

Klappen forblev oppe, indtil indvielsestalerne var holdt, og broen blev erklæret åbnet

 

 

 

 
Jens Søe fra Boddum er den måske bedste rimsmed på Thybomål. Han skrev til indvielsen det berømte "Vi sejer Tak for æ Bro", og filmen slutter med Bent Hargaards fine recitation af dette digt i brovagtens lokale over broen.

 

 
   Bent Hargaard
Brovagt Paluzeuwski i 1978

 
Broen set fra sydvest. Grisetå Odde nederst til højre; Oddesund Nord øverst til venstre


   
Oddesundbroen set fra nord. I baggrunden ses den sydlige del af Venø og Struer Bugt    
 
Oddesundbroen er også beskrevet i en artikel i 2-bindsværket "Landet mod Nordvest" fra 1947 - sammen med Vildsund- og Aggersundbroerne Link til C.Brunsgaard: Broerne i Nordvestjylland
 
 
 Anders Gade Tilbage til DLE2 hovedmenu