13 Fortællinger fra Thyholm    -      Biografier og portrætter
 af filmenes interviewere

 

 
 

Anton Gadegaard

Fhv. gårdejer

Anton Gadegaard er født i 1929 som søn af gdr. Chr. Gadegaard og Karen G., Østergård i Søndbjerg. Bortset fra højskole - og landbrugsskoleophold samt militærtjeneste har han hele livet boet på Thyholm og været aktiv landmand. Har været i bestyrelsen for adskillige lokalforeninger, bl.a. 12 år i Thyholm kommunalbestyrelse. Nu bosat i Hvidbjerg.

 

Interviewer i filmene nr. 1 med Jenny Dam, nr.3 med Martin Gade, og nr. 10 med Ejnar Grud om Bjørndal Kalkværk

  

Jens Jørgen Lind

Fhv. skoleinspektør

Jens Jørgen Lind er født i 1933 i Knudstrup, Thorning Sogn. Efter en kort tid på landet tog Lind præliminæreksamen på Kornmod i Silkeborg og studentereksamen på Rønde Kursus. Han var bl.a. en kort periode lærervikar på Hvidbjerg Kost - og Realskole, før han i 1960 tog lærereksamen fra Blågaard Seminarium. Resten af arbejdslivet har han været lærer og skoleinspektør på Hvidbjerg Centralskole, indtil han i 1993 gik på pension.

Har været formand for Turist- og Erhvervsrådet samt referent til Thyholm Avis.

Interviewer i film nr. 9 med Henning Østergaard om  Andelsmejeriet Thyholm i Hvidbjerg 
 

Herman Rømer

Lærer

Herman Rømer er født 1943 i Ny Sogn, Holmsland som søn af gdr. Jens Rømer og Nanna R. Efter en kort tid ved landbruget begyndte han i 1962 på Silkeborg Seminarium. Han tog lærereksamen i 1966 og blev ansat på Hvidbjerg Centralskole på Thyholm, hvor han arbejdede indtil sin pension i 2003.

Herman Rømer har været med i foreninger på Thyholm som bestyrelsesmedlem og i nogle tilfælde som formand. Han er nu tilknyttet Thyholm Egnsmuseum som bestyrelsesmedlem og altmuligmand. Bor på Tambobakken.

Interviewer i filmene nr. 11 med Jacob Olesen ("Den sidste færgemand på Bøhl") og film nr. 12 med Edith Pedersen om OddesundbroenAnders Gade Tilbage til DLE2 hovedmenu