Arrangementer / Bestyrelse

Lokalhistorisk Arkiv
for
Thyholm og Jegindø

Thyholm
Egnsmuseum

 

Forside

Aktuelt

Åbningstider - Kontakt

Links

Register for artikler i Egnshistorisk forenings årsskrifter.
Årsskrifterne kan købes ved henvendelse til arkivet eller kasserer Victor Nielsen.
e-mail
Lars Kanstrup har bearbejdet alle årgange så de findes digitalt som .pdf - filer.
Vi venter bare på, at bestyrelsen for Egnshistorisk Forening giver tilladelse til, at de bliver offentliggjort!
Årgange der er udsolgt + enkelte andre artikler kan læses her:   Artikler
er mærket med rødt og åbnes med klik.
Priser på årsskrifter:

Årsskrifter der er ældre end 10 år:  50 kr.
Årsskrifter der er ældre end 5 år:   75 kr.
Årsskrifter der er nyere end 5 år:  125 kr.

Afhentet.     Ved forsendelse: + forsendelsesomkostninger.

Årgang/Side

Artikel/Emne

Forfatter

2023/4Anton Kristensen Dueholm - Historien om min farfarBerith Dueholm Olesen
2023/13Den spanske syge og epidemisk sovesygeAnders Gade
2023/15Svensk konge hængt ved OddesundAnton Lyhne
2023/19Thøger - købmand på JegindøPoul Michelsen
2023/23Victor Stokholm - en slagter i HvidbjergAnna Fomsgaard
2023/30Niels Maler Jørgensen - Carl Nielsens farAnton Lyhne
2023/35Frk. Koldbye - Hvidbjerg SygehusBerith Dueholm Olesen
2023/39Om livet på et husmandssted i Styvel fra 1904-1942Karl Meldgaard
2023/43Flinteværkstedet ved Serup SøAnders Gade
2023/46Da floulevboerne murede sølvtøjet indeRedigeret af Anna Fomsgaard
2023/48Kurvemager LarsenAnna Fomsgaard
2023/56Matrikel 38b - byens hjerteElsa Hilligsøe og Christen Birkebæk
2023/62Kunstmalere med tilknytning til ThyholmAnna Fomsgaard
2023/68Årsberetninger og adresser

2022/4

Lyngs Idrætsefterskole i anledning af 25-års jubilæet

Niels T. Villadsen

2022/11

Efterskrift

Anna Fomsgaard

2022/13

Den spanske syge

Anton Lyhne

2022/29

Min Skoletid i Odby – skrevet i 2022

Kirsten Østergaard Melsen

2022/36

Ingvard – En radioamatør på Jegindø

Erik ”Ø Holm” Nielsen

2022/39

Per Odgaard fra ”Østergaard” i Nr. Hvidbjerg

Anders Gade

2022/46

Fiskeri på Thyholm før 1825: Ål

Anders Gade

2022/59

Barndom og drengestreger i ”Æ Søndersogne”  i 1940- og 1950erne

Berith D. Olesen

2022/71

Årsberetninger og adresser

 

 2021/4

Barndomsminder fra Hindsels

Carl Henrik Overgaard

 2021/15

Historier om to gårde i Kallerup

Karl Meldgaard

 2021/17

Erindringer om desertøren Josef

Ernst Møller

 2021/21

En anden side af 2. verdenskrig

Anna Grethe Graarup

 2021/24

Odby Sø gennem tiderne

Niels Odgaard

 2021/30

Om Barslev i 1600-tallet

Niels Winfeld Lund

 2021/37

Oddesund - et strategisk sted

Lone Børsting, m. fl.

 2021/44

Hvidbjerg Maskinfabrik

Niels Riis

 2021/53

En urmager kom til  byen

Elsa Hilligsøe

 2021/57

Mine erindringer fra min skoletid

Niels Odgaard

 2021/63

3 landbetjente på Thyholm 1939-2005

Anna Fomsgaard

 2021/70

Nekrolog over Harald Fomsgaard

Anna Fomsgaard

 2021/71

Årsberetninger og adresser

2020/4

 I skal ikke blive glemt    

Elsa Hilligsøe

2020/6

Thyholm Børnehave/Dagtilbud gennem snart 50 år 

Kari Lousdal og Vita Madsen. Redg. Anna Fomsgaard:

2020/16

Familien Flyvholms vej til Jegindø/Thyholm

Alex Flyvholm

2020/21

To generationer Dueholms handel/import og fabrikation af tørv

Berith Dueholm Olesen

2020/25

Degne i Hvidbjerg

Børge Noer

2020/29

Ålefiskeri i Kallerup Kær

Niels Riis

2020/32

Lyngs Købmandshandel 1943 – 1963

Anna Fomsgaard

2020/38

Sildefiskeri på Thyholm før 1825

Anders Gade

2020/46

Små fortællinger fra 2. verdenskrig

Thomas Jensen, Rikke Gunnestrup, Rasmus Østergaard og Birthe Villadsen. Redg. af Birthe Højgaard

2020/54

Dragets oprindelse og lidt af dets historie

Karl Meldgaard

2020/56

Drømmen der blev til virkelighed

Johannes Hartmann

2020/60

Bagere i Hvidbjerg by

Tage Jepsen

2020/65

Oddesunds Diogenes - også kaldet Æ Skawmand

Anna Fomsgaard

2020/70

Stor guldbryllupsgave i 1924

Ingrid Noer

2020/71...

Årsberetninger og adresser

2019/4

Oddesundtårnet

Redaktionen

2019/5

Hvidbjerg ved Kirken

Børge Noer

2019/15

Jegindø Kirke

Ingrid Noer Nielsen

2019/21

12 gode år på Jegindø

Jørgen Mose Laursen

2019/24

Thybanen

Anna Fomsgaard

2019/29

Skæbnefortælling fra Serup

Berith Dueholm Olesen

2019/35

Høst i gamle dage

Karl Henry Madsen

2019/41

Nytårsløjer i Uglev

Anna Ruth Bavnhøj

2019/45

Kirstine og J.P. Lauritsen

Betty Lauritsen

2019/52

Lyntoget Uldjydens indtog i Thy

Karl Meldgaard

2019/55

Hvidbjerg Realskole -
fra privatskole til folkeskole

Anna Fomsgaard

2019/58

Odbygaard - hvordan Odbygaard
 blev til en gaard

Børge Noer

2019/61

Om Dyr på Thyholm ca. 1740- 1760
ifl. Wilse

Eskild Højgaard

2019/66

Elever på Jestrup skole 1980-1981

Knud Jepsen

2019/68Jegindø Kirke 1917 - 1919 - RejsegildeRedaktionen

2019/70

Årsberetninger og adresser

2018/9

Mit Jegindø - egenes ø

Ernst Trillingsgaard

2018/23

Fra Missionshus yil Kirkecenter

Karl Meldgaard

2018/27

Uglev Fiskenetfabrik

Anna Fomsgaard

2018/31

Min far som mælkekusk

Chresten Fomsgaard

2018/34

Fund af mønter ved Serup kilde

Berit Olesen

2018/36

Sagnet om lærer Thorup

Børge Noer

2018/41

Nørskovslægten fra Venø

Kirsten Iversen

2018/46

Thyholmerkoret

Anton Lyhne

2018/51

En hedeopdyrker på Thyholm

Anna Fomsgaard

2018/58

Brudstykker af sognepræst Søren Nielsens virke

Karl Meldgaard

2018/60

3. klasse Odby Skole omkring 1951

Redaktionen

2018/62

Centralbestyrere Thyholm og Jegindø

Elsa Hilligsøe

  2017/4

Jegindø Mølle

Børge Noer

  2017/8

Landbruget der havde sin tid

Niels Mors

  2017/15

Erindringer fra min tid som dyrlæge

Knud Steffensen

  2017/31

Naboen og Nelson Mandela

Henrik Egede

  2017/38

Lidt fra min opvækst på Jegindø

Ernst Trillingsgaard

  2017/44

Anders N. Madsen - en mønsterbryder

Anna Jørgensen og Betty Lauritsen

 2017/49

En svensk indvandrer  og hans levned

Anna Fomsgaard

 2017/57

Mindeord over Cora Christoffersen

Anna Fomsgaard

 2017/58

Jegindø skole 1950

Ingrid Noer Nielsen

 2017/60

Skolebillede Jestrup skole i Lyngs 1976-1977

Knud Jepsen

  2016/68

Mindeord over  Poul Møller

Hermann Rømer m.fl.

  2016/67

Mønten der kom på museum

Eskild Højgaard

  2016/65

En lille historie

Krisrtine Dahlgaard

  2016/57

Christen Nielsen Kjær, Helligkildegaard 

Carl Henrik Jeppesen

  2016/54

Mathiss

Karl Henry Madsen

  2016/48

Små brudstykker af Hvidbjerg kirkes historie 

Karl Meldgaard

  2016/26

Folkeskolen på Jegindø og min skoleårgang 1947-53

Hugo Odgaard

  2016/18

Jørgen Falk Rønne

Berith Dueholm Olesen

  2016/10

Gården Nordenkjærs oprindelse og dens ejere

Anna Fomsgaard

  2016/4

Post til Jegindø

Christen Filskov

 2015/63

Kongelige priviligerede kroer på  Thyholm

Anna Fomsgaard

 2015/54

Thyholms nordligste beboelse

Anna Fomsgaard

 2015/51

Kirkeliv på Thyholm gennem tiderne

Søren Raarup

 2015/46

Fejring af befrielsen

Anders Sund

 2015/4

Modstandsbevægelsen i Hvidbjerg - Lyngs

Harald Gade

 2015/37

Anlægget, byforskønnelse og Niels Schjødt

Karl Meldgaard

 2015/34

Æ grøn hus

Erling Pedersen

 2015/24

Min barndom i Søndbjerg 1938 - 46

Børge Hargaard

 2015/19

Jegindødæmningen gennem 100 år

Erling Pedersen

 2014/61

Da Thyholm blev grøn

Karl Meldgaard

 2014/59

Drejerens dramatiske nat

Karl Meldgaard og Anna Fomsgaard

 2014/56

Fra Museets samlinger: Søndbjerg gamle skole

Søren Raarup

 2014/48

Thyholm og Jegindøs handelsveje
1500-tallet til begyndelsen af 1800-tallet

Anna Fomsgaard

 2014/40

Nørregade 1 - måske Hvidbjergs ældste handelshus

Anna Fomsgaard

 2014/4

Olesgaard -  landsbyen Odby, 2

Søren Raarup

 2014/28

Min fars erindringer (Lars Celius Trap)

Tina Trap

 2014/24

En brovagt fortæller  (Egon L. Christensen)

Elly Jespersen og Berith Dueholm

 2013/8   

Oddesund og Sundgaarden  

 Søren Raarup

 2013/69

Hjørnet af Bredgade/Storegade gennem 100 år 

Anna Fomsgaard (billeder)

 2013/67

Gud til fortørnelse, næsten til forargelse og kongens lov modbrydelig

Fra manuskrift af Anton Gadegaard
v/ Søren Raarup

 2013/66

Havfruen

Vagn Olesen

 2013/60

Kandidaten fik et 1. klasses embede

Karl Meldgaard

 2013/53   

Stjernekrigen   

Anna Ruth Bavnhøj

 2013/40   

Erindringer   

Ruth Andrea Møller  (red. af Anna Fomsgaard)

 2013/4

Armod og brændevin forsvandt samtidig på Jegindø

Erling Pedersen

 2013/29

I Boghandlerlære   

Edit Pedersen

 2013/10

Olesgaard - Landsbyen Odby

 Søren Rårup

2012/61

Drabet på Draget - Kræmmermandens høj

Anna Fomsgaard

2012/57

Fiskeri ved Smerup Strand

Tage Jepsen

2012/4

Henning på kostskole (2. del)

Henning Karlsmose

2012/38

At være barn og ung på Jegindø i 40- og 50erne

Ane Margrethe Stokholm

2012/35

Færgestedet ved Skjoldal

Karl Meldgaard

2012/31

En jordmoderhistorie fra Jegindø

Erling Pedersen

2012/14

Bundgarnsfiskeri ved Oddesund

Lisbeth Burmølle Knudsen og
Søren Raarup

2011/66

Sidste udkald for Bjørndal Kalkværk

Af Redaktionen

2011/63

L. C. Toft - maler og præst

Anna Fomsgaard

2011/53

Hvidbjerg Varmeværk - 50 år

Herman Rømer

2011/45

En vandring gennem Thyholms historie

Karl Meldgaard

2011/4

Sct. Mauritiuskilden

Birthe Højgaard

2011/34

Henning på Kostskole - 1. del

Henning Karlsmose

2011/22

En tur gennem Uglevs forretningsliv omkring 1950

Kirsten Østergaard Mehlsen

2011/10

Min barndom i Hvidbjerg - 2. del

Gerda Prins - red. af Eskild Højgaard

2010/61

Minder fra den tidligste barndom

Thomas Hebsgaard

2010/53

Floulev  - 3. del

Egon Hove

2010/4

Jegindø Præstegaard - 2. del

Maren Henningsen - redigeret af Harald Aude

2010/36

Min barndom i Hvidbjerg

Gerda Prins - red. af Eskild Højgaard

2010/32

Skikke og Skæbner - Marianne - efterskrift

Berith Dueholm Olesen

2010/26

Skikke og Skæbner - Marianne

Kristian Grud

2010/14

Livet bag facaden. - om Smerup Fattiggaard

Karl Meldgaard

2009/9

Soltegn og politisk polemik på Thyholm

Martin Larsen

2009/59

Hvidbjergs første bageri

Tage Jepsen

2009/47

Floulev 2. del

Karl Henry Madsen og Holger Vestergaard - red. af Anna Fomsgaard

2009/42

Kvinders valgret

Asger Lauridsen

2009/4

Brinchsagen set gennem mine briller

Karl Raaby

2009/35

Sparsommelighed sikrer mod glemsel

Karl Meldgaard

2009/16

Jegindø præstegaard

Maren Henningsen- redigeret af Harald Aude

2008/81

Kr. Madsens erindringer: Jeg bliver kirkesanger

Madsen, Kr.

2008/74

Bødker Jens Nørskou, Erindringer om min farfar:

Christensen, Kaja (Nørskou)

2008/69

Margrethe Lauritsen, om

Laursen, Tinne

2008/61

Erindringer fra mit voksenliv

Østergaard, Henning Ladefoged

2008/51

Andelsmejeriet Thyholm, 1898-1953

Meldgaard, Karl

2008/44

Husker du vor skoletid?

Højberg, Poul Børge

2008/4

Kresten Rusbjerg 90 år

Lauridsen, Asger

2008/27

Floulev, Landsbyen som vi husker den

Korsgaard, Erik  og flere forfattere

2008/19

Hvidbjerg Musik- og Sangkor 1960-2004

Lyhne, Merete og Anton

2007/66

Kr. Madsens erindringer - fortsat

Redigeret af Marianne og Hans Brogaard

2007/61

Ella Smed´s erindringer – Uddrag af

Anna Fomsgaard

2007/6

Min barndom i Helligkilde

Meldgaard, Karl

2007/55

Bjørndalgaard´s historie – Træk af

Karl Meldgaard

2007/50

Karl d. XX Grud

Berith Dueholm Olesen

2007/46

A. C. Tandrup

Asger Lauritsen

2007/4

40 år på Thyholm

Hanne Christensen

2007/38

Kjeldgaard (Jegindø)

Kaja Christensen

2007/34

Uglev for 50 år siden

Anna-Ruth Bavnhøj

2007/26

Hvidbjerg-Lyngs kommune og kæmner Brinch

Karl Meldgaard

2007/23

Fagenes fest

Betty Lauritsen

2007/17

Gudrun Klingenberg fortæller

Merethe og Anton Lyhne

2006/67

Kr. Madsens erindringer - 2

Afskrevet Mona Jepsen /Red. Anna Fomsgaard

2006/60

Sælsomme er minderne

Karl Meldgaard

2006/54

Uglev Møbelfabrik

Frede og Bent Pedersen

2006/44

Peter Dalgaards erindringer — sidste del

Afskrevet og redigeret af Bodil Vestergaard

2006/40

Jegindø dæmningen får igen sejlløb

Jytte Laustsen/Merete Lyhne/Anna Fomsgaard

2006/4

Hvidbjerg Vinduet

Asger Lauridsen, Bodil Vestergaard og Merete Lyhne

2006/33

Præsteklæder og Messehagler

Bodil Vestergaard

2006/28

Hvidbjergs første boghandler

Bodil Marie Odgaard

2006/25

Hvidbjerg Kost- og Realskole

Jens Verner Præstgaard

2006/19

Styvelgårds historie

Karl Meldgaard

2006/17

Kongens besøg hos sognefogeden

Asger Lauridsen

2006/15

Kongebesøget på Jegindø

Else Olesen

2005/64

Barslev sangkor

Redg. af Anna Fomsgaard

2005/55

Gammel Faar og Gammel Mukke

Marie Boline Vester Redg. af Asger Lauridsen. Tegninger af Kresten Rusbjerg

2005/50

Interview med Katrine Barslev

Anna-Ruth Bavnhøj

2005/43

Familien Sund

Anna og Anders Sund

2005/4

Styvel i gamle dage

Karl Meldgaard

2005/30

Uddrag af Peter Dahlgaards erindringer

Bodil Vestergaard

2005/24

Et tidsbillede fra Thyholm i 50’erne

Kirsten Laubjerg

2005/17

Uddrag af 1ærer Madsens erindringer

Anna Fomsgaard

2005/11

Færgeoverfarten mellem Jegindø og Mors

Jacob M. P Olesen

2005/10

Styvelgårdene

Anna Fomsgaard

2004/55

Sognerådsvalgene 1909-1943 ... igen ... igen

Karl Raaby

2004/49

Navnet Sund’s oprindelse og træk af slægtens historie

Anders Sund

2004/45

Da der kom mink til Jegindø

Madsen, Jane og Mads E.

2004/43

Selvoplevet beretning

Jenny Cecilie Pleth Nielsen

2004/40

Historien bag billedet

 Redigeret af Anna Fomsgaard

2004/4

Andelsmejeriet Godthaab 1888-1968

Marie Søe Halkær

2004/22

Uddrag af: "Minder fra mit 80-årige liv"

Kresten Mors

2004/21

Anders Jensen 1879-1969

Asger Lauridsen

2004/15

Pigernes Poesibøger

Bodil Vestergaard

2003/58

Livet i Grønholme

Karen Birthe Sørensen

2003/5

Fra børnehjemsbarn til antikvitetshandler

Uddrag af Jytta Christensens Livshistorie

2003/49

Drukne- og dødsulykker i Limfjorden

Poul Jensen.
Redigeret af Henriette Fomsgaard

2003/4

Aggerholms Minde

Elly Jespersen

2003/39

Bathar, Uggi og Fluen

Henrik Egede Rasmussen

2003/35

Uglev Lerlejer

Anton Gadegaard

2003/30

Skik og brug i gamle dage

Bodil Vestergaard

2003/15

Brudstykker af menighedsrådsprotokollen for Hvidbjerg Sogn

Gunnor Noes Mundbjerg

2003/11

Søndbjerg Børnehjem

Mogens Jakobsen

2002/49

Minder fra deltagelse i treårskrigen 1848-50

P. Aggerholm

2002/46

Mere om Niels Spillemand

Flemming Rønnebech

2002/4

Biavl gennem 100 år

Poul Møller

2002/39

En drabelig historie fra Floulev Kro

Esben Grangaard

2002/3

Sognerådsvalg i Hvidbjerg-Lyngs

Karl Raaby

2002/18

Lidt om Odby sø gennem tiderne

Christen Gade

2002/15

Fra blikkenslager til blytækker

Grethe og H. H. Michaelsen

2002/10

Paul Jensens erindringer om fiskeri pa Jegindø

Redigeret af Henriette Fomsgaard

2001/5

Odgaard Teglværk

Henriette Fomsgaard

2001/44

Thyholm Egnsmuseum – Historie og historier

Poul Hansen

2001/39

Niels Spillemand

Helga Margrethe Josephsen

2001/33

Jens Nielsen Hvass

Martin Gade

2001/29

Hvidbjerg Rebslageri

H. H. Michaelsen/Anna Fomsgaard

2001/15

Perler, brokker og opfejning

Karl Raaby

2001/11

Rindende vand

Gunnar Noes Mundbjerg

2000/54

Thyholm Egnsmuseum – Apotekergaarden i Søndbjerg

Poul Hansen

2000/50

Livet på landet før og nu

Karen Madsen

2000/5

Byttehandel på Thyholm

Finn H. Lauridsen

2000/47

DCH – Thyholm

Aase Jacobsen/Mary Thomsen

2000/37

Thyholm Rideklub

Asger Lautidsen/Gunnar Noe

2000/35

Erindringsbilleder

Henriette Fomsgaard

2000/25

Hvidbjergs Erhvervsliv i 1930erne

Karl Raaby

1999/87

Minder om Jens Severin Madsen

Cora Christoffersen og Marius Poulsen

1999/79

Brand i Hvidbjerg

Fra Thisted Amts Tidende 8. august 1935

1999/75

Lyngsgaard

Anna Fomsgaard

1999/70

Lægepraksis i 22 år på Thyholm

Lis Rasmussen

1999/61

"Hr" Hans Nielsen til Helligkildegaard

Esben Graugaard

1999/58

Væver Mads Høje Christensen

Louise Vestergaard

1999/41

Dagligdagen på Overgaard 20’erne og 30’erne

Gade, Dagmar

1999/35

Jegindø Elværks start

John Knudsen

1999/17

Strandfogeder på Thyholm

Gunnar Mundbjerg

1999/13

Arkivets tilblivelse

Jens Jørgen Lind

1999/ 7

Egnshistorisk Forening gennem 25 år

Anna Fomsgaard

1998/53

Lyngs Missionshus 100 år"1898 - 1998"

Henriette Fomsgaard

1998/5

Mads Peter Kastberg

Inger-Dorte Kastberg Høy-Hansen

1998/49

Fiskeriforeningens 100 års jubilæum

Børge Noer

1998/41

Et tilbageblik over Barslev gennem 200 år.

Alfred Larsen.

1998/25

Nørskov på Jegindø

Flemming Rasmusssen

1998/17

En fiskerkone fra Tambohuse

Poul Børge Højberg, Tambohus

1997/5

Degnen Wilse

Christoffersen, Cora

1997/45

Kurt Hildebrandts beretning om flugten fra Solainen

Henriette og Anna Fomsgaard

1997/33

Thi kjendes for ret

Gunnar N. Mundbjerg

1997/15

Hvidbjerg anno 1916

Marius Støttrup

1996/5

Søndbjerg skole - mit barndomshjem

Ingrid Astrup

1996/49

Håbets rette ankergrund

Lars G. Sandfeld

1996/40

Mel og gryn i 100 år på Bredgade 3

Anne Mette Futtrup

1996/36

Af en sygehus1æges erindringer

Asger Lauridsen

1996/29

Amtssygehuset i Hvidbjerg

Agnes Andersen

1996/24

eller en god bedstemor?

Arnold Sønderkjær

1996/20

En heks pa Jegindø...?

Tina Marie Trap

1996/12

I taknemmelig erindring om en lille forslidt vaskekone

Signe Lyhne Brændgaard

1995/41

Thyholm Sparekasse gennem 125 år

Henning Riis og Ove Nielsen

1995/34

Floulev forskole

Signe Lyhne Brændgaard

1995/3

Skriftstøber Peder Breinholt fra Hindsels

Rigmor Lillelund og Esben Graugaard

1995/28

Af henfarne slægters papirer

Karen og Robert Gade

1995/21

Modstandsbevæge1sen på Thyholm og Jegindø 1940-45

Chr. Odgaard

1994/53

Apotekergårdens særudstillinger

Edith Pedersen

1994/47

Hvad brevbunken gemte

Cora Christoffersen

1994/39

Meget at se og lære -selv for en Thybo

Anna Lise Rasmussen

1994/23

En soldaterskæbne fra 1864

Svend Trier

1994

Hyldest til en 75 årig

Erik Knorborg

1993/5

Søndbjerg Fattiggård og familien Poulsen

Rasmussen, Anna Lise

1993/45

Redningsaktionen (Tambosund)

Alstrøm, Anna Louise

1993/37

Wilses spor, I

Berge, Rigmor

1993/3

Slægt efter slægt

Alstrøm, Anna Louise

1993/27

Søndbjerg præstegårdshistorie

Hansen, Poul

1993/19

Dampskibet Jylland

Jespersen, Elly

1993/17

Billedarkivet, Fra

 

1992/5

Min slægt på Thyholm og Jegindø (P. Astrup)

Astrup, Poul

1992/39

Milesten

Møller, Poul

1992/35

Brev til en soldat

Poulsen, Peter Bjerg

1992/33

Semb-stenen

Mundbjerg, G.N

1991/5

Brikker af en skoles historie (Hvidbjerg realskole)  (klik)

Jensen, Kaj

1991/49

Apotekergården, Thyholms Egnsmuseum

Hansen, Poul

1991/47

Sogneprotokol, Udskrifter af

Christoffersen, Cora H.

1991/41

Livet på fattiggården (Smerup)

Gade, Harald

1991/37

Wilse-slægten

Overgaard, Anna

1991/25

Alle Thyholmboere i familie

Gade, Dagmar Sofie (Tutte)

1991/19

Tømmerhandel ved Tambohuse

Knorborg, Erik

1990/5

Håndværkersøn i Uglev (G. Borup Jensen)

Jensen, Gunnar Borup

1990/37

Thyholms første missionærpar

Rasmussen, Anna Lise

1990/31

Thyholmske tyvebande, Den

Alstrøm, Anna Louise

1990/25

Niende april - oplevet af Thyholmboere

Mundbjerg, G.N

1989/5

Hoppe, AC.

Jensen, Gunnar Borup

1989/39

Krigen 1864

Møller, Poul

1989/27

Nørre Hvidbjerg, Fra barndornmens dage i

Madsen, Kristian

1989/17

Jegindo Havn

Andersen, John

1989/04

Barslev skole og A. C. Hoppe

Hoppe, Erik

1988 2/5

Odbyboernes tiendekrig

Alstrøm, Anna Louise

1988 2/44

Odgaard-slægten

Alstrøm, Anna Louise

1988 2/40

Pæle bærer trafikken (Oddesundbroen)

Møller, Poul

1988 2/3

Hjulet og sporene

Hansen, Poul

1988 2/29
1988 2/33

Kruchov, Doktor,
Kruchov

Søndergaard, Grethe
Christoffersen, Cora H.

1988 2/15

Oddesund, Det gamle færgested

 Ravn, Thomas B.

1988 2 /24

Gamle Kaarens Kirkegang

Fomsgaard Sigrid

1988 2 /15

Færgested, Det gamle (Oddesund)

Ravn, Thomas B.

1988 1/44

Trine Kræn’s liv, Tråde i

Rasmussen, Anna Lise

1988 1/28

Anetavle fra Semb

 Anna Overgaard

1988 1/24

Storbonde, En stridbar

Alstrøm, Anna Louise:

1988  1/5

Herremand og fæstebonde

 Overgaard, Anna

1987/5

Barslev, Glade drengedage

 Jensen, Gunnar Borup

1987/5

wit æ håwe

 Jensen, Gunnar Borup

1987/44

Hestehandel, En

Alstrøm, Anna Louise:

1987/43

Slående argumenter

Alstrøm, Anna Louise:

1987/41

Samfundets stedbørn

Christoffersen, Cora H.

1987/38

Ballegaards ejere og fæstere i 300 år

Cora Christoffersen 

1986/50

Billedarkivet, Fra

 

1986/5
1987/29

Søndbjerg, Mordbrand i  1
Søndbjerg, Mordbrand i  2

Christoffersen, Cora H.

1986/43

Barndom i Teglbjerg (S. Laubjerg)

Laubjerg, Svend

1986/37

Slægtens spor, Vi søger

Mortensen, Jacob

1986/31
1987/21
1988 1/33

Thyholm Vindmøller

 

1986/31
1987/21
1988 1/33

Vindmoller, Kongelig priviligerede

Thomsen, Gustav

1986/25

Bibliotekshistorie fra Thyholm

Fomsgaard, Anna

1985/5

Barndomsår i Hvidbjerg præstegaard

Thykier-Nielsen, Ejnar

1985/47

Spionjagt ved Oddesund

Møller, Poul

1985/29

Flygtningelejren ved Lyngs

Møller, Poul

1985/27

Hebsgaard, Anetavle for slægten

Overgaard, Anna

1985/25

Hebsgaard, Om gården

Overgaard, Anna

1985/21

Søndbjerg kirke, På opdagelse i

Mundbjerg, G.N

1985/15

Søndbjerg Børnehjem

Ilkjær, Johannes

1985/11

Hvidbjerg Missionshus

Billeskov, Kristian

1984 2/85

Det offentlige liv:
Skolevæsen, Sogne- og menighedsrådsarbejde

Anna Fomsgaard Larsen

1984 2/81

Thyholm Husmandsforening

Henry Madsen

1984 2/71

De folkelige bevægelser - Fagforeningen

Gustav Thomsen

1984 2/7

Dagligdag

Anna Overgaard

1984 2/47

De folkelige bevægelser - Det religiøse liv

Gustav Thomsen

1984 2/121

Modstandsbevægelsen på Thyholm og Jegindø

Poul Møller

1984 1/95

Jens Glob Sanvirket

Stokholm, Niels

1984 1/9

Hvidbjerg (fra landsby til stationsby)

Mors Nielsen, Erling

1984 1/9

Landsbyen bliver stationsby (Hvidbjerg)

Mors Nielsen, Erling

1984 1/61

Jegindofiskeriet - fra pulsvod til trawl

Graugaard, Esben
Knorborg, Erik

1984 1/35

Landbruget

Odgaard, Christen

1983/5

Fattige på Thyholm

Graugaard, Esben

1983/37

Barndomsminder

Andersson, Valdemar

1983/29

Uglev ejerlav, Udskiftning af

Thomsen, Gustav

1983/24

Anetavle for slægten Gadegaard, Lyngs

 

1983/22

Odby skole - 75 år

Ørtoft, Erik

1982/5

Thybanens åbning  (klik)

Van Der Wert C.J.G

1982/48

Dueholm-slægten

Mundbjerg, G.N

1982/42

Krigergrave pa Odby kirkegârd

Mundbjerg, G.N

1982/40

Dørbeslag, Gammelt

 Mundbjerg, Gunnar N.

1982/28

Poul Kristensen (Kræn)

Christensen, Poul

1982/26

Slægtstavle for Poul Christensen

Christensen, Poul

1982/23

Og vore navne glemmes

Overgaard, Anna

1982/19

Tørv til Thyholm

Boysen, Benny

1981/5

Bisp Oluf blev dræbt i Hvidbjerg kirke

Østrup, F. L.

1981/42

Skillingsviser fra Thyholm

 Boysen, Benny

1981/36

Erindringer fra en lang arbejdsdag

 Bach, Lars

1981/31

Tærskeværk og tærskere

Knorborg, Erik

1981/27

Husmandskår i Barslev Kær

Thing, Niels

1981/24

Halvtreds år efter

Schmidt, Lillian

1981/21

Lyngs - Lyngsognet på Thyholm

Graugaard, Esben

1981/15

Kirkestræde, Den gamle gartner i

Nielsen, R. Rostrup

1981/13

Tidsbillede, Et

Dahlgaard, Peter

1980/4

Drab i ÅIkjær 1791

Alstrøm, Anna Louise:

1980/39

Apotekergården i Søndbjerg

Rusbjerg, Kresten

1980/33

Nybyggerne fra Toft

Langer, Anders V

1980/27

Højberg, Kirstine fortæller

Højberg, Kirstine

1980/2

Maleren Kresten Rusbjerg

Madsen, Kr

1980/19

Atlas, Den Danske (om Thyholm)

Pontoppidan, Erik

1980/17

Gade, Lidt om slægten

Overgaard, Anna

1980/16

Nørre Kappel

Overgaard, Anna

1980/12

Ål fra Hellerød

Gade, Chr.

1979/43

Lys til kirken - en begravelsesskik

 Mundbjerg, Gunnar N.

1979/38

Gårdhistorie,

Møller, Poul

1979/30

Fiskeri på Jegindø 1870-1970

 Madsen, Mads Elenius

1979/28

Dansemusik i Hvidbjerg præstegård

Mundbjerg, G.N

1979/28
1985/5

Præstegårde, (Hvidbjerg)

Mundbjerg, G.N

1979/20

Soldaterbrev fra 1864

Møller, Poul

1979/2

Verden, Den snævre

Vester, Valdemar

1979/19

Familieportrætter (A. Overgaard)

Overgaard, Anna

1979/10

Dæmning, Fra færgefart til

Pedersen, Erling

1978/35

Jestrup købmand

Knorborg, Erik

1978/33

Fortid, Glimt fra en fjern

Christensen, Ane

1978/29

Egebjerg, som jeg har kendt det

Riis, Johannes

1978/24

Barndom og ungdom på Thyholm

Mortensen, Niels

1978/23

Odby skole

Dahlgaard, Peter

1978/2

Graugaard paa Thyholm

Odgaard, Magnus

1978/11

Slægten Overgaard, Hindsels

Overgaard, Anna

1977/40

Josef Temrer

 Gade, Niels

1977/39
1987/5

Thyholmske dialekt, Den,

Lind, Jens Jorgen

1977/36

Skolehistorie (Barslev),

Mundbjerg, G.N

1977/34

Hvidbjerg kirke, kirkesyn 1732

Mundbjerg, G.N

1977/30

Barndoms grænseland, Min

Alstrøm, Anna Louise

1977/3

Jegindo præstegård

Mathiesen, Marcus

1977/28

KaIkværk, Bjørndal

Thomsen, Ellen

1977/19

Bjørndal Kalkværk

Krabbe, Johannes

1977/15

Helligkilden

Mundbjerg, G.N

1977/13

Opfordring til efterfølgelse

Overgaard, Anna

1977/1
1977/3

Præstegårde, (Jegindø)

Knorborg, Erik
Mathiesen, Marcus

1976/4

Fra færgefart til dæmning

Pedersen, Erling

1976/29
1978/23
1983/22

Skolehistorie (Odby),
Skolehistorie (Odby)
Skolehistorie (Odby)

Madsen, Kr.
Dahlgaaard, Peter
Ørtoft, Erik

1976/22

Provstegården i Thy (Hvidbjerggård)

Odgaard, Magnus

1976/21

Husmøller på Jegindø

 Pedersen, Ejnar

1976/2

En fuser

Pedersen, Ejner

1976/18

Lægetransport for 100 âr siden

Poulsen, Marius

1975/8

Søndbjergs skolehistorie

Madsen, Kr

1975/5

Jens Globs moder, Hvor boede

Alstrøm, Anna Louise:

1975/2

Hjemstavn og verdens port

Mundbjerg, G.N

1975/19

Egnshistorisk arkiv - en realitet

Lind, Jens Jorgen

1975/14

Skibsfarten ved Graugaard

 Odgaard, Magnus