Arrangementer / Bestyrelse

Lokalhistorisk Arkiv
for
Thyholm og Jegindø

Thyholm
Egnsmuseum

Forside Aktuelt Åbningstider - Kontakt Links

Register for artikler i Egnshistorisk forenings årsskrifter.
Årsskrifterne kan købes ved henvendelse til arkivet eller kasserer Victor Nielsen.
e-mail
Lars Kanstrup har bearbejdet alle årgange så de findes digitalt som .pdf - filer.
Vi venter bare på, at bestyrelsen for Egnshistorisk Forening giver tilladelse til, at de bliver offentliggjort!
Årgange der er udsolgt + enkelte andre artikler kan læses her:  
Artikler er mærket med rødt og åbnes med klik.
Priser på årsskrifter:

Årsskrifter der er ældre end 10 år:  50 kr.
Årsskrifter der er ældre end 5 år:   75 kr.
Årsskrifter der er nyere end 5 år:  125 kr.

Afhentet.     Ved forsendelse: + forsendelsesomkostninger.

Årgang/Side

Artikel/Emne

Forfatter

2020/4 I skal ikke blive glemt    Elsa Hilligsøe
2020/6Thyholm Børnehave/Dagtilbud gennem snart 50 år Kari Lousdal og Vita Madsen. Redg. Anna Fomsgaard:
2020/16Familien Flyvholms vej til Jegindø/ThyholmAlex Flyvholm
2020/21To generationer Dueholms handel/import og fabrikation af tørv Berith Dueholm Olesen
2020/25Degne i Hvidbjerg Børge Noer
2020/29Ålefiskeri i Kallerup KærNiels Riis
2020/32Lyngs Købmandshandel 1943 – 1963 Anna Fomsgaard
2020/38Sildefiskeri på Thyholm før 1825Anders Gade
2020/46Små fortællinger fra 2. verdenskrigThomas Jensen, Rikke Gunnestrup, Rasmus Østergaard og Birthe Villadsen. Redg. af Birthe Højgaard
2020/54Dragets oprindelse og lidt af dets historieKarl Meldgaard
2020/56Drømmen der blev til virkelighed Johannes Hartmann
2020/60Bagere i Hvidbjerg by Tage Jepsen
2020/65Oddesunds Diogenes - også kaldet Æ SkawmandAnna Fomsgaard
2020/70Stor guldbryllupsgave i 1924Ingrid Noer
2020/71...Årsberetninger
2019/4OddesundtårnetRedaktionen
2019/5Hvidbjerg ved KirkenBørge Noer
2019/15Jegindø KirkeIngrid Noer Nielsen
2019/2112 gode år på JegindøJørgen Mose Laursen
2019/24ThybanenAnna Fomsgaard
2019/29Skæbnefortælling fra SerupBerith Dueholm Olesen
2019/35Høst i gamle dageKarl Henry Madsen
2019/41Nytårsløjer i UglevAnna Ruth Bavnhøj
2019/45Kirstine og J.P. LauritsenBetty Lauritsen
2019/52Lyntoget Uldjydens indtog i ThyKarl Meldgaard
2019/55Hvidbjerg Realskole -
fra privatskole til folkeskole
Anna Fomsgaard
2019/58Odbygaard - hvordan Odbygaard
 blev til en gaard
Børge Noer
2019/61Om Dyr på Thyholm ca. 1740- 1760
ifl. Wilse
Eskild Højgaard
2019/66Elever på Jestrup skole 1980-1981Knud Jepsen
2019/68Jegindø Kirke 1917-1919 - RejsegildeRedaktionen
2018/9Mit Jegindø - egenes øErnst Trillingsgaard
2018/23Fra Missionshus yil KirkecenterKarl Meldgaard
2018/27Uglev FiskenetfabrikAnna Fomsgaard
2018/31Min far som mælkekuskChresten Fomsgaard
2018/34Fund af mønter ved Serup kildeBerit Olesen
2018/36Sagnet om lærer ThorupBørge Noer
2018/41Nørskovslægten fra VenøKirsten Iversen
2018/46ThyholmerkoretAnton Lyhne
2018/51En hedeopdyrker på ThyholmAnna Fomsgaard
2018/58Brudstykker af sognepræst Søren Nielsens virkeKarl Meldgaard
2018/603. klasse Odby Skole omkring 1951Redaktionen
2018/62Centralbestyrere Thyholm og JegindøElsa Hilligsøe
  2017/4Jegindø MølleBørge Noer
  2017/8Landbruget der havde sin tidNiels Mors
  2017/15Erindringer fra min tid som dyrlægeKnud Steffensen
  2017/31Naboen og Nelson MandelaHenrik Egede
  2017/38Lidt fra min opvækst på JegindøErnst Trillingsgaard
  2017/44Anders N. Madsen - en mønsterbryderAnna Jørgensen og Betty Lauritsen
 2017/49En svensk indvandrer  og hans levnedAnna Fomsgaard
 2017/57Mindeord over Cora ChristoffersenAnna Fomsgaard
 2017/58Jegindø skole 1950Ingrid Noer Nielsen
 2017/60Skolebillede Jestrup skole i Lyngs 1976-1977Knud Jepsen
  2016/68Mindeord over  Poul MøllerHermann Rømer m.fl.
  2016/67Mønten der kom på museumEskild Højgaard
  2016/65En lille historieKrisrtine Dahlgaard
  2016/57Christen Nielsen Kjær, Helligkildegaard Carl Henrik Jeppesen
  2016/54MathissKarl Henry Madsen
  2016/48Små brudstykker af Hvidbjerg kirkes historie Karl Meldgaard
  2016/26Folkeskolen på Jegindø og min skoleårgang 1947-53Hugo Odgaard
  2016/18Jørgen Falk RønneBerith Dueholm Olesen
  2016/10Gården Nordenkjærs oprindelse og dens ejereAnna Fomsgaard
  2016/4Post til JegindøChristen Filskov
 2015/63 Kongelige priviligerede kroer på  Thyholm Anna Fomsgaard
 2015/54 Thyholms nordligste beboelse Anna Fomsgaard
 2015/51 Kirkeliv på Thyholm gennem tiderne Søren Raarup
 2015/46 Fejring af befrielsen Anders Sund
 2015/4 Modstandsbevægelsen i Hvidbjerg - Lyngs Harald Gade
 2015/37 Anlægget, byforskønnelse og Niels Schjødt Karl Meldgaard
 2015/34 Æ grøn hus Erling Pedersen
 2015/24 Min barndom i Søndbjerg 1938 - 46 Børge Hargaard
 2015/19 Jegindødæmningen gennem 100 år Erling Pedersen
 2014/61 Da Thyholm blev grøn Karl Meldgaard
 2014/59 Drejerens dramatiske nat Karl Meldgaard og Anna Fomsgaard
 2014/56 Fra Museets samlinger: Søndbjerg gamle skole Søren Raarup
 2014/48 Thyholm og Jegindøs handelsveje
1500-tallet til begyndelsen af 1800-tallet
Anna Fomsgaard
 2014/40 Nørregade 1 - måske Hvidbjergs ældste handelshus Anna Fomsgaard
 2014/4 Olesgaard -  landsbyen Odby, 2 Søren Raarup
 2014/28 Min fars erindringer (Lars Celius Trap) Tina Trap
 2014/24 En brovagt fortæller  (Egon L. Christensen) Elly Jespersen og Berith Dueholm
 2013/8    Oddesund og Sundgaarden    Søren Raarup
 2013/69 Hjørnet af Bredgade/Storegade gennem 100 år  Anna Fomsgaard (billeder)
 2013/67 Gud til fortørnelse, næsten til forargelse og kongens lov modbrydelig Fra manuskrift af Anton Gadegaard
v/ Søren Raarup
 2013/66 Havfruen Vagn Olesen
 2013/60 Kandidaten fik et 1. klasses embede Karl Meldgaard
 2013/53    Stjernekrigen    Anna Ruth Bavnhøj
 2013/40    Erindringer    Ruth Andrea Møller  (red. af Anna Fomsgaard)
 2013/4 Armod og brændevin forsvandt samtidig på Jegindø Erling Pedersen
 2013/29 I Boghandlerlære    Edit Pedersen
 2013/10 Olesgaard - Landsbyen Odby  Søren Rårup
2012/61 Drabet på Draget - Kræmmermandens høj Anna Fomsgaard
2012/57 Fiskeri ved Smerup Strand Tage Jepsen
2012/4 Henning på kostskole (2. del) Henning Karlsmose
2012/38 At være barn og ung på Jegindø i 40- og 50erne Ane Margrethe Stokholm
2012/35 Færgestedet ved Skjoldal Karl Meldgaard
2012/31 En jordmoderhistorie fra Jegindø Erling Pedersen
2012/14 Bundgarnsfiskeri ved Oddesund Lisbeth Burmølle Knudsen og
Søren Raarup
2011/66 Sidste udkald for Bjørndal Kalkværk Af Redaktionen
2011/63 L. C. Toft - maler og præst Anna Fomsgaard
2011/53 Hvidbjerg Varmeværk - 50 år Herman Rømer
2011/45 En vandring gennem Thyholms historie Karl Meldgaard
2011/4 Sct. Mauritiuskilden Birthe Højgaard
2011/34 Henning på Kostskole - 1. del Henning Karlsmose
2011/22 En tur gennem Uglevs forretningsliv omkring 1950 Kirsten Østergaard Mehlsen
2011/10 Min barndom i Hvidbjerg - 2. del Gerda Prins - red. af Eskild Højgaard
2010/61 Minder fra den tidligste barndom Thomas Hebsgaard
2010/53 Floulev  - 3. del Egon Hove
2010/4 Jegindø Præstegaard - 2. del Maren Henningsen - redigeret af Harald Aude
2010/36 Min barndom i Hvidbjerg Gerda Prins - red. af Eskild Højgaard
2010/32 Skikke og Skæbner - Marianne - efterskrift Berith Dueholm Olesen
2010/26 Skikke og Skæbner - Marianne Kristian Grud
2010/14 Livet bag facaden. - om Smerup Fattiggaard Karl Meldgaard
2009/9 Soltegn og politisk polemik på Thyholm Martin Larsen
2009/59 Hvidbjergs første bageri Tage Jepsen
2009/47 Floulev 2. del Karl Henry Madsen og Holger Vestergaard - red. af Anna Fomsgaard
2009/42 Kvinders valgret Asger Lauridsen
2009/4 Brinchsagen set gennem mine briller Karl Raaby
2009/35 Sparsommelighed sikrer mod glemsel Karl Meldgaard
2009/16 Jegindø præstegaard Maren Henningsen- redigeret af Harald Aude
2008/81 Kr. Madsens erindringer: Jeg bliver kirkesanger Madsen, Kr.
2008/74 Bødker Jens Nørskou, Erindringer om min farfar: Christensen, Kaja (Nørskou)
2008/69 Margrethe Lauritsen, om Laursen, Tinne
2008/61 Erindringer fra mit voksenliv Østergaard, Henning Ladefoged
2008/51 Andelsmejeriet Thyholm, 1898-1953 Meldgaard, Karl
2008/44 Husker du vor skoletid? Højberg, Poul Børge
2008/4 Kresten Rusbjerg 90 år Lauridsen, Asger
2008/27 Floulev, Landsbyen som vi husker den Korsgaard, Erik  og flere forfattere
2008/19 Hvidbjerg Musik- og Sangkor 1960-2004 Lyhne, Merete og Anton
2007/66 Kr. Madsens erindringer - fortsat Redigeret af Marianne og Hans Brogaard
2007/61 Ella Smed´s erindringer – Uddrag af Anna Fomsgaard
2007/6 Min barndom i Helligkilde Meldgaard, Karl
2007/55 Bjørndalgaard´s historie – Træk af Karl Meldgaard
2007/50 Karl d. XX Grud Berith Dueholm Olesen
2007/46 A. C. Tandrup Asger Lauritsen
2007/4 40 år på Thyholm Hanne Christensen
2007/38 Kjeldgaard (Jegindø) Kaja Christensen
2007/34 Uglev for 50 år siden Anna-Ruth Bavnhøj
2007/26 Hvidbjerg-Lyngs kommune og kæmner Brinch Karl Meldgaard
2007/23 Fagenes fest Betty Lauritsen
2007/17 Gudrun Klingenberg fortæller Merethe og Anton Lyhne
2006/67 Kr. Madsens erindringer - 2 Afskrevet Mona Jepsen /Red. Anna Fomsgaard
2006/60 Sælsomme er minderne Karl Meldgaard
2006/54 Uglev Møbelfabrik Frede og Bent Pedersen
2006/44 Peter Dalgaards erindringer — sidste del Afskrevet og redigeret af Bodil Vestergaard
2006/40 Jegindø dæmningen får igen sejlløb Jytte Laustsen/Merete Lyhne/Anna Fomsgaard
2006/4 Hvidbjerg Vinduet Asger Lauridsen, Bodil Vestergaard og Merete Lyhne
2006/33 Præsteklæder og Messehagler Bodil Vestergaard
2006/28 Hvidbjergs første boghandler Bodil Marie Odgaard
2006/25 Hvidbjerg Kost- og Realskole Jens Verner Præstgaard
2006/19 Styvelgårds historie Karl Meldgaard
2006/17 Kongens besøg hos sognefogeden Asger Lauridsen
2006/15 Kongebesøget på Jegindø Else Olesen
2005/64 Barslev sangkor Redg. af Anna Fomsgaard
2005/55 Gammel Faar og Gammel Mukke Marie Boline Vester Redg. af Asger Lauridsen. Tegninger af Kresten Rusbjerg
2005/50 Interview med Katrine Barslev Anna-Ruth Bavnhøj
2005/43 Familien Sund Anna og Anders Sund
2005/4 Styvel i gamle dage Karl Meldgaard
2005/30 Uddrag af Peter Dahlgaards erindringer Bodil Vestergaard
2005/24 Et tidsbillede fra Thyholm i 50’erne Kirsten Laubjerg
2005/17 Uddrag af 1ærer Madsens erindringer Anna Fomsgaard
2005/11 Færgeoverfarten mellem Jegindø og Mors Jacob M. P Olesen
2005/10 Styvelgårdene Anna Fomsgaard
2004/55 Sognerådsvalgene 1909-1943 ... igen ... igen Karl Raaby
2004/49 Navnet Sund’s oprindelse og træk af slægtens historie Anders Sund
2004/45 Da der kom mink til Jegindø Madsen, Jane og Mads E.
2004/43 Selvoplevet beretning Jenny Cecilie Pleth Nielsen
2004/40 Historien bag billedet  Redigeret af Anna Fomsgaard
2004/4 Andelsmejeriet Godthaab 1888-1968 Marie Søe Halkær
2004/22 Uddrag af: "Minder fra mit 80-årige liv" Kresten Mors
2004/21 Anders Jensen 1879-1969 Asger Lauridsen
2004/15 Pigernes Poesibøger Bodil Vestergaard
2003/58 Livet i Grønholme Karen Birthe Sørensen
2003/5 Fra børnehjemsbarn til antikvitetshandler Uddrag af Jytta Christensens Livshistorie
2003/49 Drukne- og dødsulykker i Limfjorden Poul Jensen.
Redigeret af Henriette Fomsgaard
2003/4 Aggerholms Minde Elly Jespersen
2003/39 Bathar, Uggi og Fluen Henrik Egede Rasmussen
2003/35 Uglev Lerlejer Anton Gadegaard
2003/30 Skik og brug i gamle dage Bodil Vestergaard
2003/15 Brudstykker af menighedsrådsprotokollen for Hvidbjerg Sogn Gunnor Noes Mundbjerg
2003/11 Søndbjerg Børnehjem Mogens Jakobsen
2002/49 Minder fra deltagelse i treårskrigen 1848-50 P. Aggerholm
2002/46 Mere om Niels Spillemand Flemming Rønnebech
2002/4 Biavl gennem 100 år Poul Møller
2002/39 En drabelig historie fra Floulev Kro Esben Grangaard
2002/3 Sognerådsvalg i Hvidbjerg-Lyngs Karl Raaby
2002/18 Lidt om Odby sø gennem tiderne Christen Gade
2002/15 Fra blikkenslager til blytækker Grethe og H. H. Michaelsen
2002/10 Paul Jensens erindringer om fiskeri pa Jegindø Redigeret af Henriette Fomsgaard
2001/5 Odgaard Teglværk Henriette Fomsgaard
2001/44 Thyholm Egnsmuseum – Historie og historier Poul Hansen
2001/39 Niels Spillemand Helga Margrethe Josephsen
2001/33 Jens Nielsen Hvass Martin Gade
2001/29 Hvidbjerg Rebslageri H. H. Michaelsen/Anna Fomsgaard
2001/15 Perler, brokker og opfejning Karl Raaby
2001/11 Rindende vand Gunnar Noes Mundbjerg
2000/54 Thyholm Egnsmuseum – Apotekergaarden i Søndbjerg Poul Hansen
2000/50 Livet på landet før og nu Karen Madsen
2000/5 Byttehandel på Thyholm Finn H. Lauridsen
2000/47 DCH – Thyholm Aase Jacobsen/Mary Thomsen
2000/37 Thyholm Rideklub Asger Lautidsen/Gunnar Noe
2000/35 Erindringsbilleder Henriette Fomsgaard
2000/25 Hvidbjergs Erhvervsliv i 1930erne Karl Raaby
1999/87 Minder om Jens Severin Madsen Cora Christoffersen og Marius Poulsen
1999/79 Brand i Hvidbjerg Fra Thisted Amts Tidende 8. august 1935
1999/75 Lyngsgaard Anna Fomsgaard
1999/70 Lægepraksis i 22 år på Thyholm Lis Rasmussen
1999/61 "Hr" Hans Nielsen til Helligkildegaard Esben Graugaard
1999/58 Væver Mads Høje Christensen Louise Vestergaard
1999/41 Dagligdagen på Overgaard 20’erne og 30’erne Gade, Dagmar
1999/35 Jegindø Elværks start John Knudsen
1999/17 Strandfogeder på Thyholm Gunnar Mundbjerg
1999/13 Arkivets tilblivelse Jens Jørgen Lind
1999/ 7 Egnshistorisk Forening gennem 25 år Anna Fomsgaard
1998/53 Lyngs Missionshus 100 år"1898 - 1998" Henriette Fomsgaard
1998/5 Mads Peter Kastberg Inger-Dorte Kastberg Høy-Hansen
1998/49 Fiskeriforeningens 100 års jubilæum Børge Noer
1998/41 Et tilbageblik over Barslev gennem 200 år. Alfred Larsen.
1998/25 Nørskov på Jegindø Flemming Rasmusssen
1998/17 En fiskerkone fra Tambohuse Poul Børge Højberg, Tambohus
1997/5 Degnen Wilse Christoffersen, Cora
1997/45 Kurt Hildebrandts beretning om flugten fra Solainen Henriette og Anna Fomsgaard
1997/33 Thi kjendes for ret Gunnar N. Mundbjerg
1997/15 Hvidbjerg anno 1916 Marius Støttrup
1996/5 Søndbjerg skole - mit barndomshjem Ingrid Astrup
1996/49 Håbets rette ankergrund Lars G. Sandfeld
1996/40 Mel og gryn i 100 år på Bredgade 3 Anne Mette Futtrup
1996/36 Af en sygehus1æges erindringer Asger Lauridsen
1996/29 Amtssygehuset i Hvidbjerg Agnes Andersen
1996/24 eller en god bedstemor? Arnold Sønderkjær
1996/20 En heks pa Jegindø...? Tina Marie Trap
1996/12 I taknemmelig erindring om en lille forslidt vaskekone Signe Lyhne Brændgaard
1995/41 Thyholm Sparekasse gennem 125 år Henning Riis og Ove Nielsen
1995/34 Floulev forskole Signe Lyhne Brændgaard
1995/3 Skriftstøber Peder Breinholt fra Hindsels Rigmor Lillelund og Esben Graugaard
1995/28 Af henfarne slægters papirer Karen og Robert Gade
1995/21 Modstandsbevæge1sen på Thyholm og Jegindø 1940-45 Chr. Odgaard
1994/53 Apotekergårdens særudstillinger Edith Pedersen
1994/47 Hvad brevbunken gemte Cora Christoffersen
1994/39 Meget at se og lære -selv for en Thybo Anna Lise Rasmussen
1994/23 En soldaterskæbne fra 1864 Svend Trier
1994 Hyldest til en 75 årig Erik Knorborg
1993/5 Søndbjerg Fattiggård og familien Poulsen Rasmussen, Anna Lise
1993/45 Redningsaktionen (Tambosund) Alstrøm, Anna Louise
1993/37 Wilses spor, I Berge, Rigmor
1993/3 Slægt efter slægt Alstrøm, Anna Louise
1993/27 Søndbjerg præstegårdshistorie Hansen, Poul
1993/19 Dampskibet Jylland Jespersen, Elly
1993/17 Billedarkivet, Fra  
1992/5 Min slægt på Thyholm og Jegindø (P. Astrup) Astrup, Poul
1992/39 Milesten Møller, Poul
1992/35 Brev til en soldat Poulsen, Peter Bjerg
1992/33 Semb-stenen Mundbjerg, G.N
1991/5 Brikker af en skoles historie (Hvidbjerg realskole)  (klik) Jensen, Kaj
1991/49 Apotekergården, Thyholms Egnsmuseum Hansen, Poul
1991/47 Sogneprotokol, Udskrifter af Christoffersen, Cora H.
1991/41 Livet på fattiggården (Smerup) Gade, Harald
1991/37 Wilse-slægten Overgaard, Anna
1991/25 Alle Thyholmboere i familie Gade, Dagmar Sofie (Tutte)
1991/19 Tømmerhandel ved Tambohuse Knorborg, Erik
1990/5 Håndværkersøn i Uglev (G. Borup Jensen) Jensen, Gunnar Borup
1990/37 Thyholms første missionærpar Rasmussen, Anna Lise
1990/31 Thyholmske tyvebande, Den Alstrøm, Anna Louise
1990/25 Niende april - oplevet af Thyholmboere Mundbjerg, G.N
1989/5 Hoppe, AC. Jensen, Gunnar Borup
1989/39 Krigen 1864 Møller, Poul
1989/27 Nørre Hvidbjerg, Fra barndornmens dage i Madsen, Kristian
1989/17 Jegindo Havn Andersen, John
1989/04 Barslev skole og A. C. Hoppe Hoppe, Erik
1988 2/5 Odbyboernes tiendekrig Alstrøm, Anna Louise
1988 2/44 Odgaard-slægten Alstrøm, Anna Louise
1988 2/40 Pæle bærer trafikken (Oddesundbroen) Møller, Poul
1988 2/3 Hjulet og sporene Hansen, Poul
1988 2/29
1988 2/33
Kruchov, Doktor,
Kruchov
Søndergaard, Grethe
Christoffersen, Cora H.
1988 2/15 Oddesund, Det gamle færgested  Ravn, Thomas B.
1988 2 /24 Gamle Kaarens Kirkegang Fomsgaard Sigrid
1988 2 /15 Færgested, Det gamle (Oddesund) Ravn, Thomas B.
1988 1/44 Trine Kræn’s liv, Tråde i Rasmussen, Anna Lise
1988 1/28 Anetavle fra Semb  Anna Overgaard
1988 1/24 Storbonde, En stridbar Alstrøm, Anna Louise:
1988  1/5 Herremand og fæstebonde  Overgaard, Anna
1987/5 Barslev, Glade drengedage  Jensen, Gunnar Borup
1987/5 Så wit æ håwe  Jensen, Gunnar Borup
1987/44 Hestehandel, En Alstrøm, Anna Louise:
1987/43 Slående argumenter Alstrøm, Anna Louise:
1987/41 Samfundets stedbørn Christoffersen, Cora H.
1987/38 Ballegaards ejere og fæstere i 300 år Cora Christoffersen 
1986/50 Billedarkivet, Fra  
1986/5
1987/29
Søndbjerg, Mordbrand i  1
Søndbjerg, Mordbrand i  2
Christoffersen, Cora H.
1986/43 Barndom i Teglbjerg (S. Laubjerg) Laubjerg, Svend
1986/37 Slægtens spor, Vi søger Mortensen, Jacob
1986/31
1987/21
1988 1/33
Thyholm Vindmøller  
1986/31
1987/21
1988 1/33
Vindmoller, Kongelig priviligerede Thomsen, Gustav
1986/25 Bibliotekshistorie fra Thyholm Fomsgaard, Anna
1985/5 Barndomsår i Hvidbjerg præstegaard Thykier-Nielsen, Ejnar
1985/47 Spionjagt ved Oddesund Møller, Poul
1985/29 Flygtningelejren ved Lyngs Møller, Poul
1985/27 Hebsgaard, Anetavle for slægten Overgaard, Anna
1985/25 Hebsgaard, Om gården Overgaard, Anna
1985/21 Søndbjerg kirke, På opdagelse i Mundbjerg, G.N
1985/15 Søndbjerg Børnehjem Ilkjær, Johannes
1985/11 Hvidbjerg Missionshus Billeskov, Kristian
1984 2/85 Det offentlige liv:
Skolevæsen, Sogne- og menighedsrådsarbejde
Anna Fomsgaard Larsen
1984 2/81 Thyholm Husmandsforening Henry Madsen
1984 2/71 De folkelige bevægelser - Fagforeningen Gustav Thomsen
1984 2/7 Dagligdag Anna Overgaard
1984 2/47 De folkelige bevægelser - Det religiøse liv Gustav Thomsen
1984 2/121 Modstandsbevægelsen på Thyholm og Jegindø Poul Møller
1984 1/95 Jens Glob Sanvirket Stokholm, Niels
1984 1/9 Hvidbjerg (fra landsby til stationsby) Mors Nielsen, Erling
1984 1/9 Landsbyen bliver stationsby (Hvidbjerg) Mors Nielsen, Erling
1984 1/61 Jegindofiskeriet - fra pulsvod til trawl Graugaard, Esben
Knorborg, Erik
1984 1/35 Landbruget Odgaard, Christen
1983/5 Fattige på Thyholm Graugaard, Esben
1983/37 Barndomsminder Andersson, Valdemar
1983/29 Uglev ejerlav, Udskiftning af Thomsen, Gustav
1983/24 Anetavle for slægten Gadegaard, Lyngs  
1983/22 Odby skole - 75 år Ørtoft, Erik
1982/5 Thybanens åbning  (klik) Van Der Wert C.J.G
1982/48 Dueholm-slægten Mundbjerg, G.N
1982/42 Krigergrave pa Odby kirkegârd Mundbjerg, G.N
1982/40 Dørbeslag, Gammelt  Mundbjerg, Gunnar N.
1982/28 Poul Kristensen (Kræn) Christensen, Poul
1982/26 Slægtstavle for Poul Christensen Christensen, Poul
1982/23 Og vore navne glemmes Overgaard, Anna
1982/19 Tørv til Thyholm Boysen, Benny
1981/5 Bisp Oluf blev dræbt i Hvidbjerg kirke Østrup, F. L.
1981/42 Skillingsviser fra Thyholm  Boysen, Benny
1981/36 Erindringer fra en lang arbejdsdag  Bach, Lars
1981/31 Tærskeværk og tærskere Knorborg, Erik
1981/27 Husmandskår i Barslev Kær Thing, Niels
1981/24 Halvtreds år efter Schmidt, Lillian
1981/21 Lyngs - Lyngsognet på Thyholm Graugaard, Esben
1981/15 Kirkestræde, Den gamle gartner i Nielsen, R. Rostrup
1981/13 Tidsbillede, Et Dahlgaard, Peter
1980/4 Drab i ÅIkjær 1791 Alstrøm, Anna Louise:
1980/39 Apotekergården i Søndbjerg Rusbjerg, Kresten
1980/33 Nybyggerne fra Toft Langer, Anders V
1980/27 Højberg, Kirstine fortæller Højberg, Kirstine
1980/2 Maleren Kresten Rusbjerg Madsen, Kr
1980/19 Atlas, Den Danske (om Thyholm) Pontoppidan, Erik
1980/17 Gade, Lidt om slægten Overgaard, Anna
1980/16 Nørre Kappel Overgaard, Anna
1980/12 Ål fra Hellerød Gade, Chr.
1979/43 Lys til kirken - en begravelsesskik  Mundbjerg, Gunnar N.
1979/38 Gårdhistorie, Møller, Poul
1979/30 Fiskeri på Jegindø 1870-1970  Madsen, Mads Elenius
1979/28 Dansemusik i Hvidbjerg præstegård Mundbjerg, G.N
1979/28
1985/5
Præstegårde, (Hvidbjerg) Mundbjerg, G.N
1979/20 Soldaterbrev fra 1864 Møller, Poul
1979/2 Verden, Den snævre Vester, Valdemar
1979/19 Familieportrætter (A. Overgaard) Overgaard, Anna
1979/10 Dæmning, Fra færgefart til Pedersen, Erling
1978/35 Jestrup købmand Knorborg, Erik
1978/33 Fortid, Glimt fra en fjern Christensen, Ane
1978/29 Egebjerg, som jeg har kendt det Riis, Johannes
1978/24 Barndom og ungdom på Thyholm Mortensen, Niels
1978/23 Odby skole Dahlgaard, Peter
1978/2 Graugaard paa Thyholm Odgaard, Magnus
1978/11 Slægten Overgaard, Hindsels Overgaard, Anna
1977/40 Josef Temrer  Gade, Niels
1977/39
1987/5
Thyholmske dialekt, Den, Lind, Jens Jorgen
1977/36 Skolehistorie (Barslev), Mundbjerg, G.N
1977/34 Hvidbjerg kirke, kirkesyn 1732 Mundbjerg, G.N
1977/30 Barndoms grænseland, Min Alstrøm, Anna Louise
1977/3 Jegindo præstegård Mathiesen, Marcus
1977/28 KaIkværk, Bjørndal Thomsen, Ellen
1977/19 Bjørndal Kalkværk Krabbe, Johannes
1977/15 Helligkilden Mundbjerg, G.N
1977/13 Opfordring til efterfølgelse Overgaard, Anna
1977/1
1977/3
Præstegårde, (Jegindø) Knorborg, Erik
Mathiesen, Marcus
1976/4 Fra færgefart til dæmning Pedersen, Erling
1976/29
1978/23
1983/22
Skolehistorie (Odby),
Skolehistorie (Odby)
Skolehistorie (Odby)
Madsen, Kr.
Dahlgaaard, Peter
Ørtoft, Erik
1976/22 Provstegården i Thy (Hvidbjerggård) Odgaard, Magnus
1976/21 Husmøller på Jegindø  Pedersen, Ejnar
1976/2 En fuser Pedersen, Ejner
1976/18 Lægetransport for 100 âr siden Poulsen, Marius
1975/8 Søndbjergs skolehistorie Madsen, Kr
1975/5 Jens Globs moder, Hvor boede Alstrøm, Anna Louise:
1975/2 Hjemstavn og verdens port Mundbjerg, G.N
1975/19 Egnshistorisk arkiv - en realitet Lind, Jens Jorgen
1975/14 Skibsfarten ved Graugaard  Odgaard, Magnus