Skolebilleder
De indsatte skolebilleder er samlet af Lars Kanstrup og bl.a. brugt i forbindelse med "Store Klassefest" på Thyholm
pdf - billeder er opsat af Lars Kanstrup
Hvidbjerg Kost og Realskole:

Artikel, skrevet af Kaj Jensen i 1990
1937  Dimittender
1938 Dimittender 
1939 Dimittender
1940 Dimittender
1941 Dimittender
1942 Dimittender
1943 Dimittender
1944 Dimittender
1945 Diemittender
1946 Dimittender
1946 Hele skolen
1946-47 1. Real
1947-48 3. Real
1948 Dimitender
1949 Dimittender
1950 Dimittender
1950-51 1. og 2. Real
1950-51 3. og 4. Real
1950-55 Realskole Klassebilleder
1951 Dimittender
1952 Dimittender
1953 Dimittender
1954 Dimittender
1955 Dimittender
1955 Lærere
1955-56  1. Real
1956 Dimittender
1957 Dimittender
1958 Dimittender
1959 a Dimittender
1959 b Dimittender
1962 Dimittender

   Hvidbjerg Centralskole

1963 2. real
1963 4. klasse
1963 5. klasse a
1964 3. real a
1964 3. real b
1964 4. klasse
1964-65 1. real a
   -do-  25års-jubilæum
   -do-  50års-jubilæum
1964-65 1. real b
1964-65 2. real a
 1965 1. real a
1965-66 9. klasse
1965 ca. Lærerne
1966 7. klasse a
1967-68 1. real b
1969 1. real a
1970  8. a.
1970 3. real a
1970  Lærerne
1971-72  1. real b.
1971-72 2. real b.
1972  8. a
1978 8. a
1979 8. c
1981  8. b
1981 8. c
1982 8. a
1982 8. b
1984 8. c
1985 8. b
1990 8. c
1993 8. b
1994 8. b
1995 8. b


   

 Barslev Skole


 Odby Skole


1976-1977 Jestrup (Lyngs) skole


1950  Jegindø Skole


Jubilæer:

1992 25 aars jubilarer
fra 3. real a og b


2017 50 aars jubilarer
3. real a og b


2022 60 aars jubilarer
4. real a og bKonfirmand billeder:

Søndbjerg-Odby  1932
Søndbjerg-Odby ca. 1940-2000