Skudsmålsbogen

 

 Holger Vestergård

fortæller på DVD

 

 .. i samtale med

Karl Henry Madsen

 

 

Supplerende materiale til DVD "Den Levende Egnshistorie 2" - 13 fortællinger fra Thyholm. Film nr. 7 "Skudsmålsbogen"

 

Holger Vestergård fortæller i en samtale med Karl Henry Madsen om, hvordan det var både i hans egen ungdom og tidligere at komme ud "at tjene". Han fortæller også om skudsmålsbøger, som var blevet indført i 1832. Ifølge forordningen herom skulle tjenestefolkene nu medbringe en standardiseret skudsmålsbog, når de skiftede plads.

Normal kutyme var, at tyendet fik skudsmålsbogen til konfirmationen, og at præsten noterede navn, forældres navne, samt konfirmationsdato. Indtil 1867 blev også noteret, hvordan konfirmandens kristendomskundskab og opførsel havde været, ligesom et skudsmål fra husbonden blev noteret, hver gang tyendet afsluttede et tjenesteforhold. Der var ligeledes et skudsmål fra præsten ved flytning over sognegrænsen.


Holger Vestergård har de skudsmålsbøger, som har tilhørt hans bedsteforældre Peder og Christiane Cathrine, og som blev oprettet i 1870 og 1872. I disse bøger er der ikke egentlige skudsmål. Ved en ændring i 1867 var det nemlig blevet bestemt, at husbond ikke måtte indføre skudsmål eller nogen som helst andre bemærkninger end fra og til hvilken tid tyendet var fæstet, i hvilken egenskab og til hvilken løn.


  Peder Pedersen (Vestergård) f. 24.3. 1858 og Christiane Cathrine Stokholm, f. 29.1. 1856 i Randbøl

  
 

"Den, som udriver Blade af sin Skudsmaalsbog eller forsætligen gjør Noget i samme ulæseligt, bør bøde fra 5 til 10 Rd., eller straffes med simpelt Fængsel i indtil 8 Dage eller Fængsel paa Vand og Brød i indtil 3 Dage" (uddrag af § 9)

Bladene var bundet sammen med snor, som var fæstnet med laksegl. Seglet her er fra Christiane Cathrine Stokholms skudsmålsbogUddrag af lovbestemmelser om skudsmaalsbøger - fra Peder Pedersens bog  pdf

Første side + koppeattest for Christiane Cathrine Stokholms bog  pdf

Ved en ændring i 1867 blev det bestemt, at husbond ikke måtte indføre skudsmål eller nogen som helst andre bemærkninger end fra og til hvilken tid tyendet var fæstet, i hvilken egenskab og til hvilken løn.

Lovbestemmelser om skudsmålsbøger - før 1867    htm
 

Lovbestemmelser om skudsmålsbøger - efter 1867    htm

 

Vi ser her på en side i Christiane Cathrines skudsmålsbog, at hun var fæstet for ½ år fra 1. maj 1877, men "efter overenskomst" forlader pladsen efter 9 dage. Baggrunden herfor er ikke kendt.


Ordningen med skudsmålsbøger blev ophævet i 1921, da den såkaldte medhjælperlov blev gennemført.
Ved samme lejlighed ophørte husbonds revselsesret.

 Opsætning: Anders Gade Tilbage til DLE2 hovedmenu