Andelsmejeriet "Thyholm", Hvidbjerg

 .... her også om andelsmejeriet "Godthåb" i Uglev


Film nr. 9 i serien "Den levende Egnshistorie"
udgivet af Thyholm Egnsmuseum

indeholdt i DVD
"13 fortællinger fra Thyholm"
Oktober 2006Fortæller

Henning Østergård


Interviewer

Jens Jørgen Lind

Thyholm og Jegindø har haft tre andelsmejerier: "Godthåb" i Uglev fra 1888, "Thyholm" i Hvidbjerg fra 1898 og Jegindø andelsmejeri fra 1910. Denne film handler alene om mejeriet i Hvidbjerg og overvejende om de sidste 40 år inden dets nedlæggelse i 1983. Fortælleren er mejerist Henning Østergaard, og han interviewes af Jens Jørgen Lind. Østergaard kom til Hvidbjerg i 1946 og gjorde sin læretid færdig her. Han fortæller om en tid med dampkraft, søndagslukning, diktatoriske bestyrere og små oprørsforsøg, og det virker i sandhed som erindringer fra en svunden tid. Men han fortæller også om en hurtig udvikling og tekniske fremskridt.

Andelsmejeriet "Thyholm", Hvidbjerg
   Supplerende tekster og billederChr. Odgård (1984)  om  Andelsmejeriet "Thyholm" i Hvidbjerg
Chr. Odgård (1984)  om  Andelsmejeriet "Godthåb" i Uglev
Marie Søe Halkjær (2003, 2004) om  Andelsmejeriet "Godthåb" i Uglev 
(især den tidlige periode).  Artiklen i ren tekst: htm


Oplysninger i "Mejeristat", 1932, om de tre mejerier på Thyholm og Jegindø:
Godthåb, Uglev;    Jegindø mejeri;     Thyholm, Hvidbjerg


Mælkekusk Anton Barslev, Styvel

Henning Østergård fortæller i filmen om mælkekuskene i 1940'erne og 50'erne

 

 


Film nr. 9 introduceres af Torben Bo Jansen, som er fremtidsforsker. Han er også interesseret i andelsbevægelsens historiske betydning og sætter mejeridriften på Thyholm ind i en større national sammenhæng. Det første andelsmejeri blev dannet i 1882. Ideen spredtes hurtigt, og andelsbevægelsen blev en afgørende faktor i landbrugets omstilling til nye tider og ny velstand.

Torben Bo Jansen

 

 

 

 
Anders Gade Tilbage til DLE2 hovedmenu