Arrangementer / Bestyrelse

Lokalhistorisk Arkiv
for
Thyholm og Jegindø

Thyholm
Egnsmuseum

Forside Aktuelt Åbningstider - Kontakt Links

Herunder en samling historier fra Thyholm:

Folder om Søndbjerg-Odby Sparekasse i 125 år

Hanne Søgaard Nielsen:  Rejsebeskrivelse fra 1895 

Niels Jørgen Nielsen fortæller:  Erindringer fra besættelsestiden

Seminarielektor Mogens Walther (1910 - 2016): Oversigtskort over befæstningen af Oddesundbroen, maj 1945.

Poul Møller: Modstandsbevægelsen på Thyholmog Jegindø

H. C. Toft: Nogle erindringer fra modstandsbevægelsens tid, især i Søndbjerg -  Odby Kommune.

Modstandsbevægelsen på Thyholm  (Den levende Egnshistorie)

Vi makkede ret...   En beretning i Thisted Dagblad 13. dec. 1986 - Eridringer om en episode d. 13. april 1945

Efterskrift til Toft´s  erindringer

Barslevs fortid: Niels Vinfeld Lund har boret i Barslevs fortid og offentliggjort det på Thyholm.dk. Se mere her:
                              Barslev skole                      Barslev omkring 1790        Da Barslev bønderne stangede ål  
                                              Modekonge i Barsev!!        
                             

Opp  i  æ  Land  o’ Jegind:   Barndomserindringer fra årene 1933-1949 Af Christen Filskov

Tidsbilleder: Læs Hugo Odgaards levende og varme beskrivelse af opvæksten på Jegindø i 1940erne og 1950erne

Breve til og fraHelleriis, 1860 -  1882

Billeder fra Hvidbjerg Realskole, navne samlet af Lars Kanstrup m.fl.

---  do.  ---  1949, dimittender 4. a   -   1999, 50 års jubilarer   -   1947-48, 3. real, klassebillede  -  Avisartikel om skolebygning i 1940

Se også Henning Karlsmose´s erindringer fra kostskoletiden

”Bette Mands historie - 24 breve til Minner Mand”, minder bl.a. fra ophold på Hvidbjerg realskole.

Piben og Uhret - Et stykke kulturhistorie!

 Rimerier i Thylandsk dialekt, af Niels Gade, "Ø Skårup". f.eks.: "Nummer 16"  ( K. Grud, Serup),
 "Den gamle post"  (Kræn Nymann Veje), "Rasmus Tækkemand"  (Rasmus Andersen Hellerød)

Haldor Hald´s erindringer

Mejerier på Thyholm. Artikler fra ”Dansk Mejeristat”, 1932

Veterantog over Thyholm, billedkavalkade  (samlet af Lars Kanstrup)

Links til sider om Thybanen  (samlet af Lars Kanstrup):

 Thybanen;  Stationerne på Thybanen Hvidbjerg Station; Lyngs Station; Uglev Station; Oddesund Station; Oddesundbroen;

Hul i Jegindø-dæmningen, avisomtaler         (samlet af Lars Kanstrup)

Billedkavalkade fra Oddesund Station omkr. 1960 (samlet af Lars Kanstrup)

Avisartikler fra 1967 om nationalmuseets udgravninger ved Søndbjerg kirke

Avisartikel fra 1940  om Hvidbjerg Skoles indvielse

JIT 1981 En vagttørn ved Oddesund

JIT 1981 I barndommens land

JIT 1994 Hvorfor er kærligheden en så sammensat størrelse

Om "Odby sø", fra projekt "Det tabte land"

 Mere om "Odby sø"

 Peter Dahlgaards Erindringer