Arrangementer / Bestyrelse

Lokalhistorisk Arkiv
for
Thyholm og Jegindø

Thyholm
Egnsmuseum

 

Forside

Aktuelt

Åbningstider - Kontakt

Links

 


"Kastberg´s Hotel"
i Hvidbjerg -brændte 1935

Velkommen til Lokalhistorisk Arkiv

for Thyholm og Jegindø.
Arkivet er beliggende i forbindelse med Biblioteket i "Thyholm Midtpunkt"
Arkivet er en del af
Struer Museum .  

 
Uglev gymnastikpiger ca. 1934

 

Arkivets formål

er at indsamle, registrere og opbevare arkivalier, billeder,  lydoptagelser, trykt materiale og andre data, uanset medium af ikke-statslig herkomst, med tilknytning til Thyholm og Jegindø, borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid, og at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden,  efter Sammenslutningen af Lokalarkivers gældende regler for tilgængelighed, og gennem virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Thyholm og Jegindø´s historie.

Arkivalier i Thyholm Lokalarkiv registreres i  et system, der er offentlig tilgængeligt på Internettet.
____________________

Konfirmationsbilleder Søndbjerg-Odby ca. 1940-2000  

Find det her!
Søgning i arkivet  

 Se nyt under "Gode artikler m.m."

       

Sælges fra
Thyholm egnsmuseum
og Lokalarkivet

Den Levende Egnshistorie -  UDSALG
 1 DVD : 30 kr.
 Alle 4 (5) : 100 kr
Læs mere her

________________________________________

Inforrmations
tårnet ved Oddesund
- et besøg værd!!


Fra dystert minde om 2. verdenskrig til spændende nutids kunst(ig)værk:
Regelbau 411 i Oddesundbunkerne. 

 

Slægtsforskernes Bibliotek har nu nået 2.000 titler, der ligger tilgængelige online til brug for alle interesserede i slægtsforskning og historie. Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DISDanmark, Slægt & Data. http://bibliotek.dis-danmark.dk/