Arrangementer / Bestyrelse

Lokalhistorisk Arkiv
for
Thyholm og Jegindø

Thyholm
Egnsmuseum

Forside Aktuelt Åbningstider - Kontakt Links


"Kastberg´s Hotel"
i Hvidbjerg -brændte 1935

Velkommen til Lokalhistorisk Arkiv

for Thyholm og Jegindø.
Arkivet er beliggende i forbindelse med Biblioteket i "Thyholm Midtpunkt"
Arkivet er en del af Struer Museum .  

 
Uglev gymnastikpiger ca. 1934

Søgning i arkivet
Billeder i arkivet
Skolebilleder
Egnshistorisk forening
Artikler i  Årsskriftet
Anetavler i arkivet
Præstetavler
Thyholm  Egnsmuseum
Levende Egnshistorie - Modstandsbevægelsen m.m.
Gode artikler! m.m.
Sct. Mauritius kilden
ved Serup strand
Hvad finder du?
Ejendomme
på Thyholm
Gl. Gårdnavne
(med møller)
Adkomst til skøder
Vedtægter 
Arkivets formål

er at indsamle, registrere og opbevare arkivalier, billeder,  lydoptagelser, trykt materiale og andre data,
uanset medium af ikke-statslig herkomst, med tilknytning til Thyholm og Jegindø, borgere, foreninger, virksomheder og institutioner i fortid og nutid, og at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden,  efter Sammenslutningen af Lokalarkivers gældende regler for tilgængelighed, og gennem virksomhed at fremme kendskabet til og styrke interessen for Thyholm og Jegindø´s historie.
Arkivalier i Thyholm Lokalarkiv registreres i  et system, der er offentlig tilgængeligt på Internettet.
____________________

Nyt:
 
Billeder fra Søndbjerg strand i perioden efter ca. 1950
 fra efterkommere af Jenny og Peder Sørensen (kaldet Yde)


Mandagsklubbben
Mandag d. 6. september kl.10
Sæsonstart
GeneralforsamlingKonfirmationsbilleder Søndbjerg-Odby ca. 1940-2000           Find det her! Søgning i arkivet  

 Se nyt under "Gode artikler m.m."

Sælges fra
Thyholm egnsmuseum
og Lokalarkivet

Den Levende Egnshistorie -  UDSALG
 1 DVD : 30 kr.
 Alle 4 (5) : 100 kr
Læs mere her
________________________________________


Inforrmations
tårnet ved Oddesund
- et besøg værd!!

Fra dystert minde om 2. verdenskrig til spændende nutids kunst(ig)værk:

Regelbau 411 i Oddesundbunkerne. 

Slægtsforskernes Bibliotek har nu nået 2.000 titler, der ligger tilgængelige online til brug for alle interesserede i slægtsforskning og historie. Slægtsforskernes Bibliotek er en del af foreningen DISDanmark, Slægt & Data. http://bibliotek.dis-danmark.dk/